Hoppa till innehåll

Det finns 5 samarbetsområden

I början av år 2024 inledde samarbetsområdena för räddningsverksamheten sin verksamhet. Deras viktigaste uppgift är att förbereda räddningsverksamheten för omfattande och långvariga olyckor. Samarbetsområdena samlar bland annat in information för regionala lägesbilder och planerar hur räddningsverksamheten ska ledas och ordnas vid långvariga eller omfattande olyckor. Planeringen styrs av det räddningsverk som ansvarar för samarbetet, och genomförs tillsammans med de andra räddningsverken i området.

Det finns sammanlagt 5 samarbetsområden. Ansvaret för att organisera samarbetet i varje enskilt samarbetsområde för räddningsverksamhet har det räddningsverk som finns i det välfärdsområde där det finns ett universitetssjukhus. 

Samarbetsområden för räddningsverksamhet:

Södra Finlands samarbetsområde (Ansvarar för samarbetet: Helsingfors räddningsverk)

 • Helsingfors stad
 • Västra Nylands välfärdsområde
 • Vanda-Kervo välfärdsområde
 • Mellersta Nylands välfärdsområde
 • Östra Nylands välfärdsområde
 • Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
 • Kymmenedalens välfärdsområde
 • Södra Karelens välfärdsområde

Västra Finlands samarbetsområde (Ansvarar för samarbetet: Räddningsverket i Egentliga Finlands välfärdsområde)

 • Egentliga Finlands välfärdsområde
 • Satakunta välfärdsområde
 • Österbottens välfärdsområde

Inre Finlands samarbetsområde (Ansvarar för samarbetet: Räddningsverket i Birkalands välfärdsområde)

 • Birkalands välfärdsområde
 • Egentliga Tavastlands välfärdsområde
 • Södra Österbottens välfärdsområde

Östra Finlands samarbetsområde (Ansvarar för samarbetet: Räddningsverket i Norra Savolax välfärdsområde)

 • Norra Savolax välfärdsområde
 • Södra Savolax välfärdsområde
 • Mellersta Finlands välfärdsområde
 • Norra Karelens välfärdsområde

Norra Finlands samarbetsområde (Ansvarar för samarbetet: Räddningsverket i Norra Österbotten)

 • Norra Österbottens välfärdsområde
 • Kajanalands välfärdsområde
 • Lapplands välfärdsområde
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde