Hoppa till innehåll

I exceptionella situationer är det viktigt att man snabbt följer myndigheternas anvisningar

Finland har förberett sig på att skydda befolkningen i olika störnings- och undantagssituationer, också när krig hotar och under krigstid. Detta är en del av myndigheternas normala beredskap. I krigssituationer kan befolkningen skyddas bland annat i skyddsrum och genom evakuering. Det är på ägarnas ansvar att sörja för att sällskapsdjur och andra husdjur skyddas i olika situationer.

I exceptionella situationer är det viktigt att man snabbt följer myndigheternas anvisningar. Myndigheterna och de etablerade medierna publicerar tillförlitlig information. Kontrollera alltid nyhetens ursprung, särskilt när du använder sociala medier.

Det är viktigt att du skyddar dig när myndigheterna uppmanar till det. Då kan du också ta hand om ditt sällskapsdjur. Det är också bra att på förhand fundera på hur du tar hand om ditt sällskapsdjur i olika situationer. För den händelse att du inte själv kan ta hand om ditt djur, kom på förhand överens om hur dina närstående eller grannar kan hjälpa.

Om du måste ta dig till ett skyddsrum, lämna sällskapsdjuret hemma

Om du ska till skyddsrummet, gör så här: Det egna hemmet ar tryggast för sällskapsdjuret. Lämna vatten framme. Lämna mat framme med eftertanke. Skapa trygghetskänsla med bekaanta dofter. Lägg ut tidningar på golvet där djuret kan uträtta sina behov. Föreställ dig olika situationer i förväg och var lugn.

Skyddsrummen är avsedda och dimensionerade för att i första hand skydda människor. Ett undantag utgör ledarhundarna som måste få tillträde till skyddsrummet tillsammans med sina ägare. Det finns endast lite utrymme i skyddsrummen, 0,6–0,75 kvadratmeter per person. I första hand måste alla människor få plats i skyddsrummet. Dessutom kan de trånga skyddsrummen orsaka djuren stress och ångest.

Det egna hemmet är den tryggaste och mest stressfria platsen för sällskapsdjuret. Sällskapsdjur är ofta vana vid att dagligen vara ensamma hemma. Sällskapsdjur klarar sig ensamma i lägenheten flera dygn när de har tillgång till vatten och mat. Normalt är vistelser i skyddsrum korta, högst tre dygn.

Skapa dig en känsla av trygghet genom att på förhand fundera över hur djuret bäst klarar sig hemma. Detta hjälper dig att lugna ner dig. Var så lugn som möjligt när du lämnar djuret hemma. 
Lämna vatten tillgängligt på flera ställen. Hur du lämnar mat framme beror på djuret. Till exempel om din hund är glupsk, lönar det sig inte att lämna hundmatsäcken öppen, utan du ska fundera på hur du kan portionera maten. Hundar klarar sig bra utan mat en tid. När det gäller katter kan man bra lämna mat framme. Katter klarar sig utan mat högst ett dygn.

Genom att placera kläder med doften av dig på den plats där ditt sällskapsdjur sover kan du skapa en betydande trygghetskänsla hos ditt djur. Genom att lägga ut tidningar på golvet där hunden kan uträtta sina behov kan du minska djurets stress.

Om du evakueras, ta med ditt sällskapsdjur

Om du evakueras, gör so här: Om du evakueras ska du ta med ditt sällskapsdjur. Ta med matskälar, mat och vatten. Ta med strö och strölåda, tidningas, påsar. Ta med halsband/sele, koppel och id-bricka. Ta med en transportbr. Ta med vaccinationsintyg, mediciner och foto på sällskapsdjuret.

I störnings- och undantagssituationer kan räddningsmyndigheterna också evakuera befolkningen lokalt eller från ett större område. Då tas sällskapsdjuren med. De får inte släppas fria i naturen eller lämnas hemma. Vi rekommenderar att du som äger sällskapsdjur på förhand funderar på vad sällskapsdjuret behöver ha med. Detta är en del av normal egen beredskap.

Det lönar sig att packa ner till exempel en transportbur, burkmat eller torrfoder, vattenflaska, matskålar, strö och strölåda, tidningar, påsar, halsband, koppel och id-bricka, vaccinationsintyg och eventuella mediciner. Det är bra om sällskapsdjuret är id-märkt med microchip. Det lönar sig också att ha med sig ett foto på sällskapsdjuret för identifieringen, om djuret till exempel rymmer.

Skriv ut anvisningar (PDF)