Hoppa till innehåll

Övervakningsaktiviteter består av olika brandinspektioner och dukumentövervakning. Övervakning sker från självbedömning av bostadshus till stora kemiska anläggningar. Övervakningsaktiviteter utförs av både anställda inom området riskhantering och anställda inom räddningstjänsten. Syftet med tillsyn är i princip att ge vägledning och rådgivning till fastighetsägare, ockupanter och operatörer. Vid behov kan övervakningslagen också ange reparationsorder i enlighet med räddningslagen. Räddningstjänstens kontroll baseras alltid på en riskbedömning. Övervakningen måste vara av hög kvalitet, regelbunden och effektiv.

Tillsynsverksamhet kan i princip anses vara av hög kvalitet, när verksamheten strikt följer lagen, säkerställs god förvaltning i förfarandet och förverkligandet av grundläggande rättigheter.