Hoppa till innehåll

Med hjälp av säkerhetskommunikation hjälper vi kunder att identifiera risker och förebygga olyckor och farliga situationer i förväg. 

Säkerhetskommunikation omfattar:

•    säkerhetsutbildningar,
•    publikevenemang,
•    andra evenemang,
•    kampanjer.

Säkerhetskommunikation omfattar också handledning och rådgivning, med målet att utveckla och stöda de attityder, kunskaper och färdigheter som enskilda människor och samfund har gentemot säkerhet. Dessutom är ett av målen att stöda och handleda kunder i att följa de skyldigheter som räddningslagen ålägger dem.
 

Mer information

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons