Hoppa till innehåll

Säkerhetskommunikation

Med hjälp av säkerhetskommunikation hjälper vi kunder att identifiera risker och förebygga olyckor och farliga situationer i förväg. 

Säkerhetskommunikation omfattar:

•    säkerhetsutbildningar,
•    publikevenemang,
•    andra evenemang,
•    kampanjer.

Säkerhetskommunikation omfattar också handledning och rådgivning, med målet att utveckla och stöda de attityder, kunskaper och färdigheter som enskilda människor och samfund har gentemot säkerhet. Dessutom är ett av målen att stöda och handleda kunder i att följa de skyldigheter som räddningslagen ålägger dem.

Säkerhetsutbildning

På Västra Nylands räddningsverk är säkerhetsutbildningar en del av säkerhetskommunikationens tjänster. På säkerhetsutbildningen lär vi ut bland annat förstahandssläckning och hur man ska handla vid olika slag av störningssituationer och olyckor.

Räddningsverket ordnar i regel säkerhetsutbildning för förskolebarn, elever i årskurs 7–9, invandrare, seniorer, personalen i allmänbildande läroanstalter och personalen i kommunala vårdhem.

Avtalsbrandkårerna i vårt område och räddningsförbunden ordnar säkerhetsutbildningar också för andra målgrupper.

Mer information

Kontakttagningar gällande säkerhetsutbildning via e-post: turvallisuuskoulutus.lu@pelastustoimi.fi.

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons