Hoppa till innehåll

Journummer som ger hjälp och betjäning

Genom att ringa journumren när det inte brådskar lämnar du nödcentralernas linjer fria för dem som är i verklig nöd. Ett träd som har fallit över vägen utgör till exempel inte en nödsituation om det inte medför annan omedelbar fara t.ex. för människor eller miljön.

Ring 112 endast i akuta nödsituationer. Då ger du dem som är i verklig nöd en chans. Tack för din hjälp!

Genom att erbjuda journummer som medborgarna kan ringa när hjälpbehovet inte är akut vill man bemöta informationsbehovet och minska antalet onödiga nödsamtal.

Polisens rådgivningstjänst

Tjänsten ger allmänna råd i icke-brådskande ärenden.
Ring och fråga – polisen hjälper dig.

 • ring 0295 419800
 • vardagar kl 8-16.15

Jourhjälpen 

 Hjälp vid plötsliga hälsoproblem och handledning för att söka sig till jourtjänster. Hänvisning till socialvårdens tjänster.

 • ring 116 117
 • betjäning 24/7

Sjöräddningen 

Hjälp i nödsituationer och kritiska lägen till havs.
Positionsdata förmedlas automatiskt.

 • ring 0294 1000
 • betjäning 24/7

Giftinformationscentralen

Förebyggande och behandling av plötslig förgiftning.
Ring och fråga om du misstänker förgiftning.

 • ring 0800 147 111
 • betjäning 24/7

Barn- och ungdomstelefonen 

Mannerheims Barnskyddsförbunds hjälptelefon.
Konfidentiellt stöd för barn och ungdomar.  

 • ring 0800 96 116 (på svenska) eller 116 111 (på finska)
 • det svenska numret betjänar mån–ons kl. 14–17 och tor kl. 17–20, det finska numret mån–fre kl. 14–20 och lör–sön 17–20

Vägtrafikantlinjen

Anmälan om dåliga landsvägar och trafikproblem.
Positionsdata förmedlas automatiskt.

 • ring 0200 2100
 • betjäning 24/7

Kristelefonen

Är du i en svår livssituation eller har upplevt något uppskakande?
Du kan ringa kristelefonen anonymt och konfidentiellt.

 • ring 09 2525 0112 (på svenska), 09 2525 0111 (på finska)
 • det svenska numret betjänar mån och ons kl. 16–20 och tis, tor, fre kl. 9–13, det finska numret betjänar 24/7

Medborgarrådgivning

Rådgivning för dem som utnyttjar offentlig service.

 • ring 0295 000
 • mån–fre kl. 8-21 och lör la 9-15

Nollinjen

För den som blivit utsatt för våld i en nära relation.

 • ring 080 005 005, tjänsten är gratis
 • betjänar 24/7, du kan vara anonym

Utrikesministeriets jour 

Rådgivning vid nöd- och krissituationer utomlands.

 • ring+358 9 160 55555
 • betjäning 24/7

Tipstelefon om försvunna barn

Tipstelefon om försvunna barn i icke-brådskande situationer.

 • ring 116 000
 • betjäning 24/7