Hoppa till innehåll

Målet med beredskapsplanering är att förebygga störningar och kriser samt att öka möjligheterna att kontrollera störningar och deras följder.

I kommunen sköts beredskapsplaneringen av de olika sektorerna, till exempel förvaltningen, social- och hälsovården, tekniska sektorn, utbildningssektorn och räddningsväsendet.

En väsentlig del av räddningsväsendets beredskapsarbete är befolkningsskydd. Befolkningsskydd är att skydda människor och egendom, förberedelse för undantagsförhållanden och räddningsverksamhet i undantagsförhållanden.

I praktiken är befolkningsskydd till exempel

  • rådgivning i frågor kring byggande av befolkningsskydd
  • planering av hur människor och egendom skyddas (t.ex. skydd inomhus, evakuering)
  • övervaknings- och alarmverksamhet
  • första hjälp
  • röjnings- och rengöringsverksamhet
  • stöd av kommunens omvårdnad av befolkning.

Beredskapsarbetet grundar sig på normala förhållanden: de organisationer som ansvarar för en uppgift i allmänhet gör det även i undantagsförhållanden.

Räddningsverken i Helsingfors och Nyland har gjort en gemensam riskanalys. I den beskrivs de mest centrala riskerna inom räddningsverkens verksamhetsområde.

Gemensam riskanalys för räddningsverken i Nyland 2020 (pdf)