Hoppa till innehåll

Markägarens tillstånd krävs alltid då man gör upp öppen eld. 

Västra Nylands räddningsverk tar inte emot anmälningar om att göra upp öppen eld (med undantag av hygges- och halmbränning och annan bränning som orsakar stora mängder rök). Förbränning av grenar och kvistar orsakar en betydande mängd rök, om storleken på rishögen som bränns motsvarar cirka en personbil.

Allmän information om hantering av eld 

Obs! Från och med den 1 januari 2023 ska tillstånd för att göra upp öppen eld på Esbo stads mark sökas från Esbo stad, inte från räddningsverket.

Hygges- och halmbränning och annan bränning som orsakar mycket rök  

Meddela räddningsverket om hygges- och halmbränning eller annan bränning som orsakar mycket rök två (2) veckor före den planerade tidpunkten. Meddela dessutom räddningsverket ett dygn i förväg om bränningen antingen per e-post (lansi-uusimaa@pelastustoimi.fieller tfn 029 151 2112. För brännande krävs alltid tillstånd av markägaren. Det är artigt att informera grannarna om eventuell olägenhet som orsakas av röken i god tid innan brännandet inleds. 

Anmälan till räddningsverket görs på webben:

Anmälan om hygges- och halmbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök

Fyll anmälan på webben och klicka på "Skicka". De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).

Kartkoordinaterna hittar du till exempel med hjälp av appen 112 Suomi. Läs mera på Nödcentralsverkets webbplats

Meteorologiska institutets varningar 

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen tfn 029 151 2112

Ge respons