Hoppa till innehåll

Markägarens tillstånd krävs alltid då man gör upp öppen eld. 

Västra Nylands räddningsverk tar inte emot anmälningar om att göra upp öppen eld (med undantag av hygges- och halmbränning och annan bränning som orsakar stora mängder rök). 

Om du vill göra upp öppen eld på mark som ägs av Esbo stad, ansök om tillstånd med blanketten nedan:

Öppen eld på Esbo stads markområde (på finska) 

Lämna in blanketten till räddningsverket minst fem (5) dagar före den planerade användningen av öppen eld. Du kan skicka blanketten per e-post till adressen palotarkastaja(a)espoo.fi eller per brev till adressen: Lägescentralen, Västra Nylands räddningsverk, PL 6700, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Allmän information om hantering av eld 

Hygges- och halmbränning och annan bränning som orsakar mycket rök  

Meddela räddningsverket om hygges- och halmbränning eller annan bränning som orsakar mycket rök två (2) veckor före den planerade tidpunkten. Meddela dessutom räddningsverket ett dygn i förväg om bränningen antingen per e-post eller tfn 09 816 28699. För brännande krävs alltid tillstånd av markägaren. Det är artigt att informera grannarna om eventuell olägenhet som orsakas av röken i god tid innan brännandet inleds. 

Anmälan till räddningsverket görs på blanketten nedan:

Anmälan om hygges- och halmbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök (på finska)

Skicka anmälan till Västra Nylands räddningsverk på adressen pelastuslaitos(a)espoo.fi.

Kartkoordinaterna hittar du till exempel med hjälp av appen 112 Suomi. Läs mera på Nödcentralsverkets webbplats

Meteorologiska institutets varningar 

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 09 8162 6815, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen tfn 09 8162 8699

Ge respons via Esbo stads responstjänst