Hoppa till innehåll

Förare av hävare med integrerad stege

Mikael Westerlund har arbetat som brandman vid Ekenäs brandverk och senare vid Västra Nylands räddningsverk sedan år 2000. Han har specialiserat sig, förutom på arbetet som brandman, på arbete med en hävare med integrerad stege. I Ekenäs har det redan länge funnits hävare och senare också hävare med integrerad stege, så därför har han velat specialisera sig på användningen av lyftanordningar.

En brandman som kommenderats till förare i en hävare med integrerad stege har under sitt arbetsskift några viktiga arbetsrutiner utöver de normala arbetsuppgifterna. Under varje arbetsskift gör Westerlund en provkörning med bilen. Han kör bilen ut på gården och placerar stödbenen på plats och lyfter upp bilen. Sedan lyfter han upp bommen och testar att till exempel säkerhetsanordningarna fungerar. Dessutom går han igenom redskapsskåpen och kontrollerar att alla redskap är på plats och i användbart skick.

Föraren ska under sitt uppdrag tänka på helheten i stället för enskilda prestationer. Det svåraste är inte nödvändigtvis att man lyckas placera fordonet på trånga gårdar och styra korgen till rätt ställe. Föraren måste redan vid resan till olycksplatsen överväga rutten och körhastigheten. På grund av den tunga lyftanordningen ligger fordonets tyngdpunkt högre än i en vanlig släckningsbil och dess totalmassa kan vara upp till 32 ton. I allmänhet blir körvägarna smalare och mindre bärande ju närmare objektet man kommer. Dessutom ska man kunna placera fordonet på en lämplig plats på en trång gård eller vid gatan, så att man kan arbeta så effektivt som möjligt.

Det går inte alltid att använda en hävare med integrerad stege. Kraftig blåst och hård köld kan hindra användningen av fordonet på en olycksplats.

En brandman framför en stegbil.

Tufft arbete på tiotals meters höjd

Det finns plats för fyra personer i korgen på en hävare med integrerad stege, men då finns det inte längre plats för till exempel verktyg. Arbetet lyckas bäst när det utöver föraren finns en annan person i korgen. I regel är förarens uppgift endast att styra korgen och en rökdykare arbetar till exempel med att öppna taket eller att röja det. Om båda personerna i korgen också är utbildade till förare av bilen, kan de växla mellan rollerna.

I regel styr föraren bommen och korgen från korgen, men om det till exempel vid en kraftig brand endast behövs vatten från vattenkanonen som är i korgen, kan korgen också styras från marken – båda platserna har likadana kontrollpaneler. Också arbetssäkerheten är viktig när man arbetar i korgen. Alla ska ha fallskydd, det vill säga fastspänd sele och hjälm på huvudet.

Erfarenhet ger kompetens och säkerhet

Enligt Mikael Westerlund är det som förare av hävare med integrerad stege mest utmanande att arbeta på höga platser. Han önskar att han skulle få öva mer, eftersom föraren endast genom praktik lär sig att bedöma till exempel var fordonet ska placeras för att korgen ska nå alla behövliga platser. Om man på taket upptäcker att fordonet har placerats fel och att man inte räcks till rätt ställe, kan det vara för sent att flytta bilen. Det kan ta upp till tjugo minuter att flytta bilen. 
Inom sitt specialområde i Ekenäs anser Westerlund att det är dåligt att han inte kan använda fordonet tillräckligt ofta för att öka sin kompetens och upprätthålla rutinen. I räddningsverkets västra område räknas en hävare med integrerad stege inte till en del av minimistyrkan, utan den bemannas endast om styrkan under arbetsskiftet är över minimumet.

Å andra sidan kan personalen vid Västra Nylands räddningsverk flytta inom huset från en station till en annan. Man kan till exempel få erfarenhet av att använda en hävare med integrerad stege vid de övriga brandstationerna inom räddningsverket som har enheter som använder sådana. För varje fordons del ska det förstås ordnas en introduktion före användning.

Mikael Westerlund vill påminna invånarna i området om att fastigheternas räddningsvägar och körvägar ska hållas öppna och framkomliga och att bilar inte får parkeras var som helst. När invånarna följer dessa anvisningar underlättas också hans arbete när räddningsverkets hjälp behövs snabbt.

Ett mångsidigt arbetsredskap

Västra Nylands räddningsverk har fem hävare med integrerad stege. Fordonen på centralbrandstationen i Esbo, Esbovikens brandstation samt på Lojo brandstation står hela tiden utryckningsfärdiga. Fordonen på Ekenäs brandstation i Raseborg och på Hangö brandstation är bemannade om styrkan under arbetsskiftet tillåter det.

En hävare med integrerad stege kan användas till exempel för följande uppgifter:

  • fällning och röjning av träd som skadats av en storm
  • öppnande av yttertak vid en byggnadsbrand
  • räddning av människor bland annat från balkonger eller tak
  • som arbetsplattform för en dykare vid vattendykning och för att belysa dykningsområdet vid kajen.

De maximala höjderna för en hävare med integrerad stege vid Västra Nylands räddningsverk är beroende på fordonet cirka 30–40 meter.

Att använda en hävare med integrerad stege kräver specialutbildning

I grundstudierna skolas brandmän inte i att använda hävare med integrerad stege, utan den som vill bli förare ska söka sig till utbildning som räddningsverket ordnar internt. Innan man söker till utbildningen ska man ha tillräckligt med arbetserfarenhet (minst 3–4 år) som brandman och intresse för ämnet. På kursen studerar man i stor utsträckning placeringen och ibruktagandet av fordonet vid olika objekt. Innan man godkänns som förare ska man ännu i ett halvt år sätta sig in i hur man använder anordningen under arbetsskiftet för att arbetet ska löpa smidigt och tryggt. I fortsättningen upprätthålls färdigheterna genom kontinuerlig praktik och förarna har årligen ett visst antal obligatoriska övningar.