Hoppa till innehåll

Ring 112!

 • När kan jag ringa 112?
 • Kan jag ringa utan SIM-kort?
 • Kom ihåg att ladda ner 112-appen!
   

Farosignal

 • Varför ges en farosignal?
 • När testas larmanordningarna?
 • Vad ska jag göra?

Eldsvåda

 • Hjälp det brinner – vad ska jag göra?
 • Hur snabbt måste jag lämna platsen?
 • Det är rök i trappuppgången – vad ska jag göra?

Söka skydd inomhus

 • När ska jag söka skydd inomhus?
 • Var ska jag söka skydd?
 • Är skyddsrummen genast tillgängliga?

Trafikolycka

 • Ska jag stanna vid en olycksplats?
 • Hur gör jag en nödanmälan?
 • Hur ger jag första hjälpen?

Varningsmeddelande

 • När ges ett varningsmeddelande?
 • Hur vet jag att ett varningsmeddelande har getts?
 • Var syns meddelandet?

Efter en olycka

 • Mitt hem har förstörts i en eldsvåda – vad händer nu?
 • Vem hjälper mig?
 • Täcker försäkringen skadan?

Hjälp till djur

 • Vad ska jag göra när ett djur behöver hjälp?
 • När kan jag ringa 112?
 • Min katt vägrar komma ner från trädet – vad ska jag göra?

Primärsläckningsutrustning

 • Vad är det?
 • Hur gör jag mig av med gammal utrustning?
 • Vem underhåller och kontrollerar utrustningen?

Användning av handbrandsläckare

 • När ska jag använda en släckare?
 • Hur länge kan jag släcka med den?
 • Var kan jag köpa en släckare?

Brandfilt

 • Var ska jag förvara släckningsfilten?
 • Hur använder jag den?
 • Är den effektiv?

Primärsläckning

 • Hur gör jag en första släckningsinsats?
 • Varför måste jag vara snabb?
 • Var kan jag öva?

Pytssprutor och snabbrandposter

 • Får jag använda en snabbrandpost?
 • Vilket ämne innehåller de?
 • Hur länge kan jag släcka med en snabbrandpost?