Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

Tänk på säkerheten

När du använder levande ljus och marschaller måste du tänka på att undvika och förebygga eldsvåda. Den som tänder en eld ansvarar alltid för den.

Även ett ljus är en öppen eld.

Var försiktig och bevara den stämning som ljuset skapar.

Säkerhetsanvisningar för levande ljus

 • Ha alltid primärsläckningsutrustning nära till hands.
 • Välj ett stadigt, eldfast underlag avsett för ändamålet, eller en ljusstake.
 • Placera inte ett ljus i solljus eller nära någon annan värmekälla eftersom det då kan kröka sig eller smälta.
 • Placera levande ljus på en säker plats. Kontrollera att lågan inte kan antända gardiner eller andra inrednings- eller prydnadsföremål.
 • Ställ levande ljus tillräckligt långt från varandra. Värmeljus som placeras alltför tätt kan till exempel flamma upp till en enda stor låga och orsaka eldsvåda. 
 • Flytta inte ett brinnande ljus och lämna det aldrig obevakat. Släck ljusen när du går ut ur rummet. 
 • Ställ levande ljus på en plats där barn och sällskapsdjur inte kan nå dem. Se till att tändare och tändstickor är utom räckhåll för barn. Lämna inte barn och sällskapsdjur ensamma med ljus.
 • Släck helst ett brinnande ljus genom att kväva lågan.

Säkerhetsanvisningar för marschaller

 • Ha alltid primärsläckningsutrustning nära till hands.
 • Tänd inte marschaller inomhus, på balkongen eller på verandan.
 • Se till att marschallerna står tillräckligt långt från huset. Rekommendationen är 3–10 meter, beroende på storleken.
 • Vid en gångväg ska marschaller placeras på ett sådant sätt att kläderna inte kan fatta eld när någon går förbi.
 • Ställ marschaller på ett eldfast underlag, i ett stadigt kärl eller en ställning. Om du ställer marschaller i snön måste du komma ihåg att snön smälter i värmen och kan medföra stänkrisk.
 • Övervaka marschaller hela tiden. Lämna inte barn och sällskapsdjur ensamma med brinnande marschaller.
 • Tänd inte marschaller i hård blås eftersom de kan blåsa omkull.
 • Tänd inte marschaller när det regnar eftersom det då finns stänkrisk!

Stockfacklor och andra stora marschaller

 • Stockfacklor ska placeras på 5–10 meters avstånd från konstruktioner och gångvägar eftersom de sprider gnistor långt omkring sig.
 • En modern ”stockfackla” består av en svetsad cylinder av järn i vilken man bränner vedklabbar.
 • Det säkraste är att tända en stockfackla med tjärspån eller något annat fast tändmaterial.
 • En torr, lämpligt grov kubbe brinner i många timmar i lugnt väder, men blåst förkortar bränntiden betydligt.
 • En stockfackla lämpar sig inte för privat bruk i tätorter. Gårdarna är små och en stockfackla kan inte placeras på tillräckligt stort avstånd från byggnader (räddningsmyndighetens rekommendation).
 • Stockfacklor lämpar sig för evenemang för allmänheten där arrangören är skyldig att upprätta en räddningsplan och övervaka att facklorna brinner på ett säkert sätt.

Var noggrann och försiktig så undviker du risk för eldsvåda och skador.

Läs mer:

Öppen eld
Primärsläckning