Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Mellersta Nylands räddningsverk

Räddningscentralen,
Turbinvägen 14, 01530 Vanda
e-post: fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15
tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:

fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

tfn 09 41 9140 (Lägescentralen / växel)
Lägescentralen försäkrar sig om att personen ni söker är anträffbar och kopplar samtalet vidare.

Kontakta oss via e-tjänster:

Anmäl om uppenbar brandfara eller annan risk för olycka 

Meddelanden, anvisningar och vägledning hittar du också här.

Ge respons

Allmän respons

Har du några frågor? Ställ dina frågor med vår responsblankett.

Responsblankett

Respons om akutvården

ensihoito.palaute (at) vakehyva.fi

I responsen får inte uppges personbeteckningar eller andra konfidentiella uppgifter som gäller din egen eller en annan persons vård. Av dataskyddsskäl kan vi inte per e-post svara på frågor som gäller en persons vård, utan svar på begäran om utredning skickas per brev till patienten eller patientens lagliga företrädare.

Respons om säkerhetsutbildning

Responsblankett

Respons om brandsyn 

Responsblankett

Faktureringsadress

Fakturorna skickas i första hand som nätfaktura.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
FO-nummer: 3221356-1

Förmedlarkod 003732213561
Operaattori CGI
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
PL 948
00074 CGI

Om fakturans avsändare inte har ett elektroniskt faktureringssystem kan fakturor skapas och skickas via en avgiftsfri leverantörsportal. Leverantörsportalen kräver registrering. 
 
Av fakturan ska framgå beställarens namn samt kostnadsställets nummer eller det interna beställningsnumret.

Fakturering av sjuktransport

Priset på sjuktransporten (akutvården) baserar sig på Stadsrådets förordning om ambulanstransport, priset sammanställs av starttaxa, kilometertaxa, andra akutvårdarens tillägg samt väntetids ersättningsgrund.

Enligt sjukförsäkringslagen är den transporterade patientens självrisk 25 euro. I uppdrag där patienten inte transporteras med ambulans till hälsovårdsanstalt, skickas ingen räkning. Undantaget är situationer där man genom undersökning och vård har kunnat undvika att besöka en jourmottagning (bl.a. analys av EKG, reglering av blodsocker och behandling av rytmstörningar i förmaket). För dylika situationer faktureras patienten med självriskandelen.
 

Förvaltningen

räddningsdirektör
Jyrki Landstedt

räddningschef  
Jorma Alho

räddningschef
Jussi Rahikainen

akutvårdschef  
Kaisa Ahonen

riskhanteringschef  
Kati Tillander

informationschef  
Terhi Karhuniemi

ekonomichef  
Henna Sandvik

planerare
Anne-Mari Luoma

personalens representant 
Jukkapekka Patoluoto

ekonomiassistent
Laura Nieminen

pelastuslautakunnan sihteeri
Kaarlo Suutarinen 

Serviceproduktion

räddningschef 
Jorma Alho

Norra räddningsväsendet
brandchef

Marko Haapanen 

Södra räddningsväsendet
brandchef

Heikki Havukainen

Akutvård
akutvårdsmästare 

Petra Makkonen

Räddningsverksamheten

räddningschef 
Jussi Rahikainen

Räddningsverksamhetens ledning 
brandchef

Jarkko Selin

vicebrandchef
Antti Soila

Lägescentralen
chef för lägescentralen 

Ilkka Heinonen

Beredskap
beredskapschef 

Arto Taskinen  

beredskapsplanerare
Jari Hava

beredskapsplanerare
Johanna Friman
Huom! johanna.m.friman(at)vakehyva.fi

Tekniska stödtjänster
brandchef

Teemu Göös

reparationsverkstadsmästare
Harri Könönen

rustmästare
Sanna Rasi (materialunderhåll)

sairaankuljetusmestari 
Jari Nyrhinen (upphandlingar)

Ensihoito

akutvårdschef 
Kaisa Ahonen

Akutvårdens ledning
akutvårdsmästare 

  

sjukvårdsförman
Olli-Pekka Manninen

Tillsynsbyrån

tillsynschef
Sanna Nordman

 
Ort Periodisk tillsyn och allmänna brandskyddsärenden Styrning av planering och byggande samt tillsyn av ibruktagande av byggnader
Hyvinge brandinspektör Seppo Terho brandingenjör Jarno Kivistö
Träskända brandinspektör  Maria Laakso brandingenjör Jarno Kivistö
Kervo brandinspektör Viivi Saariaro brandingenjör Piia Piekkari
Mäntsälä brandinspektör Jari Heikkilä brandingenjör Jarno Kivistö
Nurmijärvi brandinspektör Mari Kangasniemi brandingenjör Mikko Hämäläinen
Borgnäs brandinspektör Jari Heikkilä brandingenjör Jarno Kivistö
Tusby palotarkbrandinspektör Mika Keltaniemi brandingenjör Katja Luoma
Vanda

brandinspektör Juha Hänninen (Obs! E-post:  juha.p.hanninen(at)vakehyva.fi)
brandinspektör Päivi Tammi
brandinspektör Jessica Hattunen
brandinspektör Mikko Kivilä
brandinspektör Minna Uimonen
brandinspektör Jussi-Pekka Huttunen
brandinspektör Anette Aschan

brandingenjör Mikko Hämäläinen
brandingenjör Piia Piekkari (flygplatsområdet)

Hel område   brandingenjör Marko Suominen
(kemikalieobjekt inom hela området)

 

Personlig e-post: fornamn.efternamn@vakehyva.fi.

Säkerhetsutbildning

Västra Vanda, Nurmijärvi
säkerhetsutbildare
Jalmari Kotiranta

Östra Vanda, Kervo
säkerhetsutbildare
Leena Malinen

Träskända, Tusby, Borgnäs, Hyvinge, Mäntsälä
säkerhetsutbildare
Ari Heikkilä 
OBS! E-post: ari.m.heikkila(at)vantaa.fi

Personlig e-post:
fornamn.efternamn@vakehyva.fi.