Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Mellersta Nylands räddningsverk
Räddningscentralen,
Turbinvägen 14, 01530 Vanda

Räddningsverkets kundtjänst (24 t)
Lägescentralen/växel
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personliga kontakter:
fornamn.efternamn@vakehyva.fi
Per telefon via växeln.
 

Verksamhetsställen och adresser
Våra verksamhetsställen på kartan (Google Maps)

Avtalsbrandkårernas kontaktinformation
Avtalsbrandkårernas verksamhetsställen på kartan (Google Maps)

Registraturen
Vanda och Kervo välfärdsområde,
Registraturen,
PB 1000, 01301 VANDA
kirjaamo@vakehyva.fi
Faktureringsuppgifter finns i slutet av sidan.

Jourhavande brandinspektör
mån., ons., fre. kl. 9–12
tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi

Kemikalieanmälningar: pela.kemikaalit(at)vakehyva.fi
Räddningsplaner för publikevenemangen och bilagor
pela.yleisotapahtumat(at)vakehyva.fi

Ge respons

Allmän respons
Har du några frågor? Ställ dina frågor med vår responsblankett.

Respons om säkerhetsutbildning

Respons om säkerhetsutbildning

Respons om akutvården
ensihoito.palaute (at) vakehyva.fi

I responsen får inte uppges personbeteckningar eller andra konfidentiella uppgifter som gäller din egen eller en annan persons vård. Av dataskyddsskäl kan vi inte per e-post svara på frågor som gäller en persons vård, utan svar på begäran om utredning skickas per brev till patienten eller patientens lagliga företrädare.

Förvaltningen

Epost adresser:
fornamn.efternamn@vakehyva.fi

räddningsdirektör
Jyrki Landstedt

specialsakkunnig
Sanna Airaksinen

förvaltningssekreterare
Mervi Kirmanen

kommunikationschef
Terhi Karhuniemi

kommunikationsplanerare
Henna Inkinen

planerare
Anne-Mari Luoma

ekonomichef
Henna Sandvik

ekonomiassistent
Laura Nieminen

personalens representant
Jukkapekka Patoluoto

räddningsnämndens sekreterare
Kaarlo Suutarinen

Strategisk utveckling

Epost adresser:
fornamn.efternamn@vakehyva.fi

chef för strategisk utveckling stf
Outi Linnolahti

Ledning av serviceutveckling
utvecklingschef

Sanna Nordman

Strategisk planering och utvärdering
utvecklingschef stf

Jari Gröhn

Ledning av arbetsförmåga
brandchef

Yrjö Jalava

Räddningsväsendet

Epost adresser:
fornamn.efternamn@vakehyva.fi

biträdande räddningsdirektör
Jussi Rahikainen

Planering av räddningsväsendet
räddningschef

Sami Kanerva

Planering av räddningsverksamhet
brandinspektör

Jarkko Selin

Planering av förebyggande av olyckor
ledande brandinspektör

Jarno Kivistö

Lägescentral
chef för lägescentralen

Ilkka Heinonen

Beredskap
beredskapschef

Arto Taskinen

beredskapsplanerare
Jari Hava

beredskapsplanerare
Johanna Friman
johanna.m.friman(at)vakehyva.fi

Produktion av räddningsväsendets tjänster
räddningschef

Jorma Alho

Tjänster inom förebyggande av olyckor 
ledande brandinspektör

Päivi Tammi

Räddningsverksamhet Mellersta Nyland
brandchef

Markus Kuosmanen

Räddningsverksamhet Vanda och Kervo
brandchef

Heikki Havukainen

Befälhavares kontor/rekrytering av räddare
brandchef

Olli Korteniemi

Tekniska supporttjänsterna
brandchef

Teemu Göös

projektchef
Jari Nyrhinen (upphandlingar)

reparationsverkstadsmästare
Harri Könönen

rustmästare
Sanna Rasi (materialunderhåll)

Serviceansvarig
VAKEs fordon

Ivan Salvador

Akutvård

Epost adresser:
fornamn.efternamn@vakehyva.fi

akutvårdschef
Kaisa Ahonen

Akutvårds planering
akutvårdsmästare

Akutvårds planering
akutvårdsmästare

Elina Kilpiäinen

Akutvård Vanda och Kervo
akutvårdsmästare

Petra Makkonen

Förebyggande av olyckor

Epost adresser: fornamn.efternamn@vakehyva.fi

Tjänster inom förebyggande av olyckor
ledande brandinspektör Päivi Tammi

Planering av förebyggande av olyckor
ledande brandinspektör Jarno Kivistö

Planering av förebyggande av olyckor
brandinspektör Seppo Terho
brandinspektör Minna Uimonen

Kemikalietillsyn hela området
brandinspektör Jussi-Pekka Huttunen
Kemikalieanmälningar: pela.kemikaalit(at)vakehyva.fi

Räddningsplaner för publikevenemangen och bilagor
pela.yleisotapahtumat(at)vakehyva.fi

Temporär tillsyn och allmänna brandsäkerhetsärenden - Vanda

Håkansböle
brandinspektör Satu Antila

Korso
brandinspektör Juha Hänninen (epost: juha.p.hanninen(at)vakehyva.fi)

Björkby
brandinspektör Jessica Hattunen

Dickursby
brandinspektör Pasi Hakkarainen

Kivistö, Aviapolis
brandinspektör stf Mika Veijalainen

Myrbacka
brandinspektör Mikko Kivilä

Temporär tillsyn och allmänna brandsäkerhetsärenden - andra områden

Hyvinge
brandinspektör Roope Pelkonen

Träskända
brandinspektör Juha-Pekka Puska
brandinspektör Maria Laakso

Kervo
brandinspektör Juhani Voutilainen

Mäntsälä, Borgnäs
brandinspektör Jari Heikkilä

Nurmijärvi
brandinspektör Mari Kangasniemi
brandinspektör stf Paavo Hakaniemi

Tusby
brandinspektör Mika Keltaniemi

Konstruktiv brandsäkerhet och styrning av markanvändning

Epost adresser: fornamn.efternamn@vakehyva.fi

Vanda, Nurmijärvi, Helsingfors-Vanda flygplats
brandingenjör Mikko Hämäläinen

Kervo, Tusby, Mäntsälä, Borgnäs
brandingenjör Piia Piekkari

Hyvinge, Träskända
brandingenjör Maria Hämäläinen

Hela området
brandingenjör Marko Suominen
(kemikalieobjekt hela området)

Säkerhetsutbildning

Epost adresser: fornamn.efternamn@vakehyva.fi.

Hyvinge, Mäntsälä, norra Nurmijärvi (Rajamäki, Nurmijärvi kb)
säkerhetsutbildare
Leena Malinen

Träskända, Tusby, Borgnäs
säkerhetsutbildare
Ari Heikkilä
epost: ari.heikkila1(at)vakehyva.fi

Vanda, södra Nurmijärvi (Klövskog)
säkerhetsutbildare
Jalmari Kotiranta

Östra Vanda, Kervo
säkerhetsutbildare
Jari Ruuska

Faktureringsuppgifter

Fakturorna skickas i första hand som nätfakturor.

Vanda och Kervo välfärdsområde
FO-nummer: 3221356-1

Nätfakturaadress 003732213561
Operator CGI
Vanda och Kervo välfärdsområde
PB 948
00074 CGI

Mottagare:
Vanda och Kervo välfärdsområde
Mellersta Nylands räddningsverk

Om avsändaren inte har möjlighet till nätfakturering, skapas och skickas fakturorna via en kostnadsfri leverantörsportal. Leverantörsportalen kräver registrering.  Beställarens namn samt det kostnadsställe- eller interna ordernumret som nämnts bör synas på fakturorna.

Fakturering av sjuktransport

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport fastställer priset på en ambulanstransport, som utgörs av ersättningsgrunden för grundavgift, kilometeravgift, tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför och väntetidsavgift.

Enligt sjukförsäkringslagen är den transporterade patientens egenrisk av fakturan 25 euro. I uppdrag där patienten inte transporteras med ambulans till en sjuk- och hälsovårdsanstalt skickas ingen faktura. Undantag till ovanstående är sådana uppdrag där man genom undersökning och vård av patienten har kunnat undvika besök på en jourmottagning (bl.a. analys av EKG, reglering av blodsocker, behandling av rytmstörningar i förmaket). I dessa fall ska patienten betala sin egenrisk.