Hoppa till innehåll

Kymmenedalens räddningstjänst, i samarbete med sjukvårdsdistriktet, tillhandahåller akutvården i Kotka, Fredrikshamn, Kouvola och Miehikkälä-Virolahti, av totalt fem akutvårdsavdelningar. Kymesotes egen verksamhet är akutvårdens operativa fälthanteringsverksamhet.  

Det finns en multifunktionell enhet i området Miehikkälä – Virolahti. 

Den multifunktionella enheten i Miehikkälä utför cirka 150 räddningsuppgifter och cirka 850 akutvårdsuppgifter varje år. 

Den multifunktionella enheten hanterar brådskande akutvårduppgifter och deltar i alla räddningsuppgifter. Multifuktionsenheten har utrustning för akutvården och räddningsutrustning som inte finns i den normala akutavdelningen. Multifunktionsenheten är bemannad av en räddare – paramediker. 

Första insatsaktiveter (räddningstjänster) i olika delar av Kymmenedalen  

Kymmenedalens räddningstjänst tillhandahåller räddningstjänster inom kommunerna i Kymmenedal (social-och hälsovårds samkommun Kymsote) på grundval av avtal om operationer. Inledande insatsaktiviteter, dvs. räddningstjänster följer de behandlingsriktlinjer som utarbetats för aktiviteten och godkänts av hälsovårdsverket. Syftet med räddninstjänster är att minska förseningen med att nå patienten i akuta akutvårdsuppgifter när akutavdelingen är långt borta eller gratis akutavdelningar inte finns tillgängliga. Räddningsenheterna fördelas jämnt över Kymmenedals-området i Kouvola, Kotka, Pyttis, Fredrikshamn, Miehikkälä och Virolahti. Totalt arbetar de första insatserna  i Kymmenedalen vid 24 olika brandstationer. 

Vägledning och tillsyn av akuttjänster: 

Innehållet och produktionen av räddningstjänster styrs av t. ex. följande handlingar och riktlinjer:
Hälsovårdslagen (1326/2010)
Social-och hälsovårdsministeriets förordning om akutvård (340/2011)
Social-och hälsovårdsguiden om akutvårdsnivån  (2011:11)

Kymmenedalen-områdets akutvårdstjänst styrs också av Kymmenedalens sjukhusdistriks beslut om akutvårdsnivå. Akutsjukvårdtjänst som tillhandahålls av Kymmenedalens räddningstjänst styrs och övervakas av Kymsote. 

För mer information om akutsjukvården, kraven för akutsjukvården och övervakningen av verksamheten: 
https://www.kymsote.fi/

Ge respons:
http://www.sotepalaute.fi/