Hoppa till innehåll

Öva dig att använda en handbrandsläckare

Lär dig hur ditt släckningsredskap fungerar och öva dig att använda det om du har möjlighet. Kontrollera på förhand vilken typ av bränder din brandsläckare är avsedd för och läs åtminstone igenom bruksanvisningen på släckaren.

  1. Lösgör brandsläckaren från ställningen/väggfästet, gå närmare brandhärden.
  2. Ställ ner flaskan, lösgör slangen från fästet.
  3. Dra ut säkringen på det övre handtaget med ett kraftigt ryck.
  4. Lyft upp brandsläckaren i det nedre handtaget och håll slangens munstycke med den andra handen.
  5. Sikta mot brandhärden, rikta munstycket mot lågornas bas.
  6. Tryck ner det övre handtaget helt.
  7. Gå närmare och sprid ut släckmedlet över brandhärden genom att göra svepande rörelser med munstycket.
  8. Släpp upp det övre handtaget när det inte längre syns några lågor. Bevaka brandhärden. Släck om det börjar brinna på nytt. Genom att släcka i omgångar sparar du släckmedel och kan släcka även större eldsvådor.

handsläckare användning i bilder

 

Användningsavståndet varierar beroende på typ av brandsläckare

Med en pulversläckare utförs släckningen på 1,5–3 meters avstånd från brandhärden.
Skum- och vätskesläckare är effektiva på 0,5–1,5 meters avstånd.
Koldioxidsläckare är effektiva på 0,5–1,5 meters avstånd. Observera att koldioxid har en kylande och kvävande effekt (tränger undan syret).
Med en vattensläckare utförs släckningen på 3 meters avstånd eller mer beroende på brandens karaktär.

Pulversläckare

Eftersom pulversläckare hör till brandklass ABC lämpar de sig för nästan alla typer av släckning, såsom släckning av fasta, vätskeformiga och gasformiga ämnen. Pulversläckare kan även användas för att släcka elbränder. Pulvret bryter brandens kedjereaktion på kemisk väg och har även en kvävande effekt.

Förutom pulversläckare i brandklass ABC finns det också pulversläckare i brandklass BC för specialsituationer inom industrin och pulversläckare i brandklass D som är avsedda för metallbränder. Pulversläckare tål kyla (köldgrader), vibration och fukt. Att städa upp efter en pulversläckare är ett krävande arbete eftersom det fina dammet sprider sig överallt. Dessutom har pulvret en frätande och oxiderande effekt på elektronisk utrustning.

Vätske- och skumsläckare

I vätskebaserade brandsläckare består släckmedlet, som namnet antyder, av antingen vätska eller vätskebaserat skum. De lämpar sig för släckning av flytande och fasta ämnen. Vätskesläckare släcker bränder i brandklass AB.
Merparten av vätskesläckarna kan även användas för att släcka elbränder. Kontrollera säkerhetsavstånden på bruksanvisningen på släckaren. Släckare med filmbildande skum i brandklass F kan användas för att släcka brinnande matfett och lämpar sig särskilt väl för kök med fritös.

Den här brandsläckarna ska vanligen förvaras i uppvärmda lokaler. Om de används under kalla förhållanden ska man alltid kontrollera lägsta användningstemperatur.
Fördelen med vätskesläckare är att det är mindre arbetsamt att städa upp efter dem än efter pulversläckare. De lämpar sig därför exempelvis för hemmet, kontoret, sjukhus och djurstall.

Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckare lämpar sig bra för släckning av el- och vätskebränder. Koldioxid är en ren gas som inte smutsar ner omgivningen, varför den är särskilt lämplig för släckning av bränder i elektrisk utrustning. Koldioxid leder inte ström.
Släckmedlet är effektivt eftersom koldioxid tränger undan syre och har en kylande effekt. När koldioxiden kommer ut ur släckaren har den en temperatur på cirka -75 grader och får därför under inga omständigheter användas för släcka en människa som brinner.
Vid släckning i små utrymmen ska man komma ihåg att koldioxid effektivt tränger undan syre. Avlägsna dig därför genast efter att du har använt en koldioxidsläckare. Koldioxidsläckare fungerar bäst inomhus eftersom bland annat vinden försämrar deras effekt utomhus.

Läs mer:

Primärsläckning
Brandfilt