Hoppa till innehåll

Kolmonoxidvarnare och värmedetektorer ersätter inte brandvarnare

Kolmonoxidvarnare liknar brandvarnare men har till syfte att varna om kolos, dvs. kolmonoxid.  En kolmonoxidvarnare ersätter inte en obligatorisk brandvarnare, eftersom den inte varnar för rök eller andra brandgaser. Kolmonoxid uppstår vid ofullständig förbränning till exempel i eldstäder och gasdrivna anordningar. Myndigheterna rekommenderar att man installerar kolmonoxidvarnare i rum där man har till exempel en öppen spis, en gasspis eller ett gasolkylskåp.

Inte heller en värmedetektor som reagerar enbart på temperaturhöjningar ersätter en obligatorisk brandvarnare. En värmedetektor kan användas som komplement i lokaler där en brandvarnare som reagerar på rök inte är lämplig. Det kan vara till exempel i kök där matlagning kan leda till att brandvarnaren plötsligt ger larm. Det finns även separata säkerhetsanordningar, spisvakter, för att förebygga spisbränder. 

Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxid eller os är en mycket lättantändlig och giftig gas som saknar lukt, smak och färg och är lite lättare än luft. Kolmonoxid uppstår vid ofullständig förbränning när till exempel trä, gasol, bensin eller olja brinner. Kolmonoxidkällor är eldstäder, gasdrivna anordningar och bilens avgaser. 

Kom ihåg att talesättet att elda för kråkorna snarast är en gammal myt

En kolmonoxidvarnare varnar bara för os i inneluften. Den varnar inte för rök eller andra gaser. Därför behövs det alltid även en brandvarnare och vid behov en gasvarnare. En kolmonoxidvarnare är inte obligatorisk. Skaffa en kolmonoxidvarnare om det finns en eldstad eller gasanordning i ditt hem.

Hur ska jag placera en kolmonoxidvarnare?

 • Placera varnaren i det rum där den bränsledrivna anordningen (till exempel en öppen spis, annan eldstad eller gasspis) finns.
 • Varnarens larmsignal ska höras till de rum där man sover och vistas.
 • En varnare som placeras i taket ska vara på minst 300 mm avstånd från väggarna.
 • En kombinerad brand- och kolmonoxidvarnare ska placeras i taket.
 • En varnare som placeras på väggen ska vara på minst 150 mm avstånd från taket eftersom luften inte kommer åt att cirkulera i vinkeln mellan taket och väggen. När varnare placeras vid dörrar och fönster ska de ändå alltid placeras ovanför dem.
 • Kontrollera alltid installationskraven i installationsanvisningarna.

Hur undviker jag farliga halter av kolmonoxid?

 1. Stäng inte eldstadens spjäll eller rökgasfläkt för tidigt.
 2. Följ alltid bruksanvisningen när du använder och utför underhåll på gasanordningar.
 3. Se till att installationer och anslutningar är korrekt gjorda och i skick.
 4. Ha tillräcklig ventilation.
 5. Kontrollera regelbundet att eldstäder och rökkanaler är i skick.
 6. Beställ sotning en gång om året.
 7. Kom ihåg att avgaser och kolgrillar är stora kolmonoxidkällor.

Gasvarnare

Gasol (flytgas) är en mycket lättantändlig, brännbar gas som består av propan/butan. När den antänds uppstår en explosionsartad, kraftig brand. En gasvarnare upptäcker redan ett litet läckage.

Skaffa alltid en gasvarnare om det finns en gasanordning i ditt hem. Skaffa också en gasvarnare till sommarstugan, husvagnen, husbilen och båten. Ta med hjälp av bruksanvisningen och tillverkaren reda på om en gasvarnare är lämplig för dina behov.

Fasta gasolinstallationer får bara utföras av godkända gasolinstallationsföretag – gör det inte själv!

Eftersom gasol är tyngre än luft ska en gasvarnare placeras nära golvet. En gasvarnare ansluts vanligen till en strömkälla på 12V eller 230V eftersom elförbrukningen är relativt hög och batterier därför inte är den bästa strömkällan.

Fakta om gasol

 1. Gasol utgör inte någon risk om man följer säkerhetsanvisningarna och förvarar den i enlighet med bestämmelserna.
 2. Läs igenom bruksanvisningen och följ den alltid.
 3. Se till att dina anordningar är kompatibla.
 4. Kontrollera regelbundet att anordningar, utrustning och anslutningar är i skick.
 5. Se till att anordningar och brännare är rena.
 6. Stäng gasflaskans ventil när du inte använder gasanordningarna.
 7. Ha god ventilation, och kom ihåg att gasol ...
 8. är tyngre än luft och samlas vid/under golvet.
 9. Den som sover kan bli medvetslös av gasol.

Läs mer:

Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare
Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper
Krav på brandvarnare, placering och underhåll
För få fungerande brandvarnare i hemmen (på finska)
Kolmonoxidvarnare Tukes