Hoppa till innehåll

Kunskaper i primärsläckning är viktigt

Genom att välja rätt primärsläckningsredskap och agera målmedvetet kan du klara dig undan en hotande eldsvåda med små skador och ”blotta förskräckelsen”. Förbered dig genom att skaffa lämplig primärsläckningsutrustning och glöm inte det viktigaste – öva dig att använda den. Gå en säkerhetskurs eller delta i någon motsvarande utbildning där du lär dig kunskaperna och får öva dig.

Kunskaper i primärsläckning är som simkunnighet.

Det lönar sig att skaffa sig kunskaperna innan man verkligen behöver dem.

Hur gör jag en första släckningsinsats när ...

fett, olja eller stearin börjar brinna

Om fett brinner i ett kärl ska du kväva elden med ett lock eller en brandfilt. Du kan också släcka brinnande fett med en handbrandsläckare i klass F. Var försiktig när du använder en sådan släckare eftersom släckmedlet sprutar ut ur släckaren under stort tryck. Stäng av spisfläkten om du kan. Släck även brinnande stearin genom att kväva elden med en filt eller med en handbrandsläckare. 

lättantändliga vätskor börjar brinna 

Om ett lättantändligt ämne (bensin, olja, lack, målarfärg, flytgas eller liknande) börjar brinna ska du släcka elden med en handbrandsläckare. Var försiktig eftersom släckmedlet sprutar ut ur släckaren under tryck. Om det brinner i närheten av ämnet kan du släcka med en handbrandsläckare eller vatten. 

elektrisk utrustning börjar brinna

Dra först ur stickkontakten om det är möjligt. Släck sedan med en brandfilt eller en handbrandsläckare. Vatten får inte användas för att släcka elektrisk utrustning med högspänning. Du kan släcka små elapparater i hemmet med vatten efter att först har sett till att de är strömlösa.

möbler (fast material) börjar brinna

Trä, papper, plast och tyg släcker du bäst med en vätske- eller pulversläckare. Du kan också släcka brinnande möbler/fast material genom att kväva elden med en brandfilt.

dina kläder börjar brinna

Skydda ditt ansikte, lägg dig ner och rulla runt. Rulla in dig i en brandfilt, en matta eller liknande om du kan. Om någon annans kläder börjar brinna ska du uppmana honom eller henne att skydda sitt ansikte och lägga sig ner. Kväv elden med en brandfilt (eller liknande) uppifrån och ned, börja vid huvudet och sluta vid fötterna.

Försök alltid göra en första släckningsinsats.

Försök alltid släcka om det går. Om det inte är möjligt ska du genast avlägsna dig ur rummet. Stäng alla dörrar och fönster efter dig när du lämnar rummet – det fördröjer branden. Ring 112 när du har satt dig i säkerhet och tillkalla hjälp.

Läs mer:

Primärsläckningsutrustning
Eldsvåda
Brandfilt