Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

En eldstad i gott skick är säker att använda

Läs alltid bruksanvisningen och ta reda på hur eldstaden fungerar innan du tänder en brasa. Då kan du njuta av den värme och stämning som den ger. Moderna eldstäder är säkra och lätta att använda. Farliga situationer uppstår vanligen på grund av bristande kunskaper, oförstånd och felaktig användning.

Håll eldstaden i gott skick

Innan du tänder

Se efter om det finns en bruksanvisning om du inte har använt eldstaden tidigare. Om du inte hittar någon bruksanvisning, kanske det finns någon som du kan ringa till för att få råd? Om du fortfarande är osäker, bör du överväga om det är helt nödvändigt att elda i eldstaden. Eldning kan orsaka stora rök- och sotskador och i värsta fall en eldsvåda. Överväg om du ska elda.

Grundregler för tändning och eldning

Kom ihåg att öppna alla spjäll innan du tänder. Många moderna eldstäder har förutom ett spjäll också ett s.k. tändspjäll som ska ställas i upptändningsläge medan du tänder brasan. När det har börjat brinna ordentligt ska tändspjället återställas i utgångsläge. Då cirkulerar rökgaser i eldstaden och den lagrar värmen effektivt. Det här kallas lagrande eldstäder. Traditionella ”öppna spisar” har vanligen bara ett spjäll och då försvinner rökgaserna (och en del av värmen) rakt ut genom skorstenen.

Spjällen är öppna, men det ryker in

Har eldstaden och rökkanalen inte använts på ett tag? Då kan rökkanalen vara fuktig och kall, den drar inte och det börjar ryka in. Om en rökkanal och eldstad inte har använts på över tre år ska de sotas innan de används. Överväg alltid noga om du ska använda en eldstad. Elda inte om du inte är van vid att elda och vet hur eldstaden fungerar! Du kan orsaka stora rökskador eftersom en kall och fuktig rökkanal vanligen först måste värmas upp.

Uppvärmning av rökkanalen:

  1. Bränn en liten mängd papper i sotluckan till eldstaden eller skorstenen. Du kan till exempel bränna lite hopskrynklat papper. På så sätt avlägsnar du den fukt-/kylpropp som har bildats i rökkanalen och det borde bli drag i eldstaden.
  2. Bränn bara en liten mängd torr ved som brinner bra första gången. Värm inte eldstaden för kraftigt första gången så undviker du att den skadas av en alltför plötslig temperaturförändring. En eldstad som används ofta kan eldas på normalt sätt så att den ger den värme som behövs.
  3. Förbränning kräver syre (luft). Om det inte är drag i eldstaden trots att rökkanalen har använts behövs det ersättande luft (drag) för att det ska börja brinna. Öppna till exempel en dörr eller ett vädringsfönster och låt dem stå öppna tills det är tillräckligt drag i eldstaden. OBS! Kontrollera redan innan du tänder om spisfläkten kan användas samtidig som en eldstad.
  4. Bränn bara torr ved som brinner bra, ha ordentligt drag i eldstaden och kom ihåg att eldstäder inte är avsedda för att bränna skräp i. Skräp och avfall sotar ner skorstenen och producerar förbränningsrester som kan vara skadliga för miljön. Skräp ska sorteras som blandat avfall.
  5. Värm eldstaden med måtta. Det är särskilt viktigt när du eldar i en lagrande eldstad eftersom den kan skadas om den värms upp för mycket. Grundregeln är max. 2–3 brasor per dag. 
  6. Stäng spjället först när elden har SLOCKNAT HELT! Rör om i glöden med en eldgaffel eller liknande. Stäng inte spjället om det syns flammor eller glöd. Glöm det gamla talesättet att elda för kråkorna. Moderna eldstäder är välutvecklade värmekällor som fungerar bra och är säkra att använda. Ha inte för bråttom att stänga spjället! 
  7. Om du installerar en eldstad ska du också installera en kolmonoxidvarnare – och naturligtvis en brandvarnare. Kolmonoxid eller os är en giftig gas som varken luktar eller smakar. Den som sover vaknar sällan av os. En kolmonoxidvarnare är ett självklart säkerhetsredskap i en bostad med eldstad.
  8. Byggnadens ägare och innehavare ansvarar för att eldstäderna i fastigheten sotas. Sota eldstäderna regelbundet. Eldstäder och rökkanaler som används regelbundet året om ska sotas varje år av en auktoriserad sotare. Alla eldstäder och rökkanaler i en fritidsbostad som huvudsakligen är avsedd för eget säsongsbruk (t.ex. en sommarstuga) ska sotas vart tredje år. Eldstäder och rökkanaler i fritidsbostäder som är avsedda för uthyrning eller motsvarande och som används regelbundet ska sotas varje år.

De största riskerna med en eldstad är eldsvåda och kolmonoxidförgiftning.

Var försiktig, installera varnare och kontrollera regelbundet att de fungerar.

Eldstäder och rökkanaler måste sotas och deras skick granskas så att de förbränningsrester och andra rester som samlats i rökkanalerna och eldstäderna inte orsakar brandrisk. Redan vid planeringen av en eldstad ska instruktionerna för brandsäkerhet beaktas, bland annat skyddsavstånd. Skaffa on installera en spis bara från profs.

golvöverdrag för en kläckt öppen spis

En skorstenshuv hindrar effektivt regnvatten från att rinna ner i grundkonstruktionen via rökkanalerna. Sotning minskar avsevärt risken för skorstensbrand. Närmare information om sotning från du av sotarna i ditt område, räddningsverket och eldstädernas tillverkare.

Läs mer:

Lagen om ändring av räddningslagen
Sotning