Hoppa till innehåll

Lediga tjänster inom räddningssektorn

Dispens, det vill säga avvikelse från behörighetskrav

Tjänsterna inom räddningsväsendet kräver i regel en sådan examen inom räddningsbranschen som motsvarar tjänsten eller uppgiften. Inrikesministeriet kan dock av särskilda skäl bevilja dispens från de föreskrivna behörighetsvillkoren. Läs mer

Andra lediga tjänster inom räddningssektorn

Inga lediga tjänster
 

Du kan rapportera andra lediga tjänster med denna blankett:
https://pelastustoimi.fi/ilmoita-tyopaikka