Hoppa till innehåll

Målet med beredskapsplanering är att förebygga störningar och kriser samt att öka möjligheterna att kontrollera störningar och deras följder.

En väsentlig del av räddningsväsendets beredskapsarbete är befolkningsskydd. Befolkningsskydd är att skydda människor och egendom, förberedelse för undantagsförhållanden och räddningsverksamhet i undantagsförhållanden.

I praktiken är befolkningsskydd till exempel

  • rådgivning i frågor kring byggande av befolkningsskydd
  • planering av hur människor och egendom skyddas (t.ex. skydd inomhus, evakuering)
  • övervaknings- och alarmverksamhet
  • första hjälp
  • röjnings- och rengöringsverksamhet
  • stöd för välfärdsområdets och kommunernas omvårdnad av befolkning.

Beredskapsarbetet grundar sig på normala förhållanden: de organisationer som ansvarar för en uppgift i allmänhet gör det även i undantagsförhållanden.