Hoppa till innehåll

Läs informationen och instruktionerna. Se obligatoriska(*) bilagor som krävs för anmälan, avsnitt 2. Du kan också ange information som ytterligare bilagor. Innan du fyller i anmälan, se till att du har bilagorna redo. Observera att bilagorna max. totala storleken är 7 mb. Om du vill spara eller skriva ut anmälan, läs instruktionerna i Skriv ut (i slutet av anmälan).

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Räddningslagen (379/2011), 5, 6, 14 och 16 § (FI)

Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011), 3 § (FI)

För offentliga tillställningar och andra evenemang där öppen eld används ska det göras upp en sådan räddningsplan för offentlig tillställning som avses i 16 § i räddningslagen. För att få ordna en eldföreställning krävs det även tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare och vid behov av markägaren.
Den som ordnar en eldföreställning ska göra en anmälan om den till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före evenemanget. Anmälan ska innehålla en beskrivning av arrangemangen för eldföreställningen och en räddningsplan för eldföreställningen. Anmälan ska vid behov bifogas till räddningsplanen för hela evenemanget.

Avgifter

Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt 96 § i räddningslagen (379/2011) (FI). De lokala räddningsverkens priser finns här (FI)

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här (FI)

Om du vill ha en tom blankett, kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.