Hoppa till innehåll

Kontrollera alltid innan du börjar fylla i anmälan att du har alla obligatoriska (*) bilagor. Bilagorna anges i punkt 2. Bifoga bilagorna. Om du vill kan du skriva ut en tom blankett, gå då till slutet av blanketten och välj Skriv ut.

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 81 §

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 62 §

Av räddningsmyndigheten lokalt och regionalt fastställda säkerhetskrav.

Räddningsmyndigheten kan på basis av en anmälan besluta om sådana begränsningar i och villkor för den tilltänkta användningen som behövs för en säker hantering av specialeffekterna. Räddningsmyndigheten kan förbjuda användningen, om användningen på den tilltänkta platsen vid den tilltänkta tidpunkten kan anses medföra uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskada.

En anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan tillställningen arrangeras.

Avgifter

Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt 96 § i räddningslagen (379/2011). De lokala räddningsverkens priser finns här.

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens priser finns här.

Om du vill ha en tom blankett kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.