Hoppa till innehåll

Läs informationen och instruktionerna. Se obligatoriska(*) bilagor som krävs för anmälan, avsnitt 2. Du kan också ange information som ytterligare bilagor. Innan du fyller i anmälan, se till att du har bilagorna redo. Observera att bilagorna max. totala storleken är 7 mb. Om du vill spara eller skriva ut anmälan, läs instruktionerna i Skriv ut (i slutet av anmälan).

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 81 §

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 62 §

Av räddningsmyndigheten lokalt och regionalt fastställda säkerhetskrav.

Räddningsmyndigheten kan på basis av en anmälan besluta om sådana begränsningar i och villkor för den tilltänkta användningen som behövs för en säker hantering av specialeffekterna. Räddningsmyndigheten kan förbjuda användningen, om användningen på den tilltänkta platsen vid den tilltänkta tidpunkten kan anses medföra uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskada.

En anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan tillställningen arrangeras.

Avgifter

Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt 96 § i räddningslagen (379/2011). De lokala räddningsverkens priser finns här.

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens priser finns här.

Om du vill ha en tom blankett kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.

Uppgifterna behandlas av den kommuns räddningsverk som anmälan gäller. Mer information om register- och dataskyddsbeskrävningen och också behandlingen av dina personuppgifter finns på webbplatsen för det lokala räddningsverket.


Bilagor till anmälan

Vid behov ska man till anmälan bifoga eller vid brandsyn uppvisa intyg över säkerheten när det gäller användningen av andra effekter som nämns i beslutet eller påvisa säkerheten:


Uppgifter om anmälaren


Faktureringsuppgifter


Person som ansvarar för användningen

Uppgifter om företaget


Anmälningsdel – användning av specialeffekter

Uppgifter om tillställningen


Effekter som används

Uppgifterna kan även anges i en separat bilaga

Lägg till effekt 1
Lägg till effekt 2
Lägg till effekt 3
Lägg till effekt 4
Lägg till effekt 5
Lägg till effekt 6
Lägg till effekt 7
Lägg till effekt 8
Lägg till effekt 9
Lägg till effekt 10

Arrangemang

Spara/skriv ut

Om du vill spara eller skriva ut anmälan, klicka på Skriv ut innan du skickar den. Du kan spara anmälan i fönstret Skriv ut genom att välja ”Spara i pdf-format” eller ”Skriv ut som pdf”. Vid behov kan du också skriva ut eller spara den tomma blanketten. Alla webbläsare stöder inte att spara anmälan. Efter att du sparat/skrivit ut anmälan gå till punkten Skicka.


Skicka

Till slut klicka på Skicka. Du får ett meddelande om att anmälan har skickats. I annat fall kontrollera att du fyllt i alla de obligatoriska uppgifterna, som markerats med en asterisk (*). Kontrollera också att bilagornas totala storlek inte överskrider 7 MB och att du använt tillåtna filformat. Uppgifterna skickas till och behandlas av det lokala räddningsverket i den kommun som valts i anmälan.