Hoppa till innehåll

Släck med vatten – det är effektivt

Pytsspruta

En pytsspruta är en bra och funktionssäker vattensläckare. Den består vanligen av en 12 liters metallbehållare för vatten, en vattenslang och en handdriven pump med vilken vattnet pumpas på brandhärden. 

Så här används en pytsspruta: Rikta slangen (vattenstrålen) mot lågornas bas och pumpa vatten på det brinnande föremålet.

Pytssprutan är enkel att använda och effektiv. Den har en kylande effekt vid släckning och lämpar sig väl för släckning av organiska, fasta och fibrösa ämnen.

Snabbrandpost

En snabbrandpost är primärsläckningsutrustning som är monterad i ett skyddsskåp på väggen i en byggnad. Den är ansluten till fastighetens vattenledningsnät. Till snabbrandposten hör en avstängningsventil som öppnas för hand, en slang, en rulle och ett strålrör. Fördelen med en snabbrandpost är att det finns släckmedel så länge vattendistributionen i fastigheten fungerar.

Så här används en snabbrandpost: Öppna skyddsskåpet, dra ut slangen på golvet, öppna avstängningsventilen, gå närmare det brinnande föremålet, rikta strålröret mot brandhärden (lågornas bas), öppna strålröret och släck.

Snabbrandposten har en kylande effekt vid släckning och lämpar sig för nästan alla typer av bränder. Vatten får dock inte användas för att släcka elektrisk utrustning med hög spänning.
Fastighetens ägare/innehavare ansvarar för underhållsprogrammet för snabbrandposterna och för att underhållskontroller görs.

Läs mer:

Primärsläckning
Handbrandsläckare
Släckningsfilt