Hoppa till innehåll

Vet du hur man använder en förstahandssläckare? Får du dig själv, dina närstående, dina kunder och anställda i säkerhet tillräckligt snabbt om det börjar brinna? Hur kan du utveckla din egen säkerhetskompetens?

Säkerhetsutbildningens målgrupper och innehåll

Målgrupper för säkerhetsutbildningen inom Mellersta Nylands räddningsverks område:

  • kommunernas personal
  • barn och unga
  • seniorer, funktionshindrade, missbruks- och mentalvårdskonvalescenter, personer med demenssjukdom, invandrare och bostadslösa samt personal som arbetar med ovan nämnda klientgrupper inom omsorgs-, boende-, och utbildningstjänsterna samt inom dagverksamheten 
  • privata daghem och privata skolor inom den grundläggande utbildningen samt vårdinrättningar som producerar avtalsbaserade lagstadgade tjänster för kommunerna.

Säkerhetsutbildningen omfattar i regel ett eller flera av följande moment:

•    föreläsning/infostund om brandsäkerhet
•    primärsläckningsövning
•    övning i utrymning och inomhusskydd med uppföljning och respons
•    säkerhetspromenad.

Utbildningens innehåll fokuserar huvudsakligen på upptäckande och bedömning av risker samt på brand- och utrymningssäkerhet.

På plats vid olika evenemang

Utöver utbildningarna deltar räddningsverket i olika evenemang inom sitt område. Avtalsbrandkårerna är ett stort stöd i detta arbete. Vid evenemangen får medborgarna information i frågor som rör brandsäkerhet. Man har även ofta möjlighet att bekanta sig med brandbilar och annan utrustning. En förevisning av brandstationen samt fordon och övrig utrustning kan också kombineras med säkerhetsutbildning på brandstationen.

Har du behov av säkerhetsutbildning?

Ta kontakt med våra säkerhetsutbildare om dina utbildningsönskemål och -behov.

Ge respons på vår säkerhetsutbildning

Har du deltagit i vår säkerhetsutbildning? Ge respons.

Säkerhetsutbildning för husbolag, företag och privatpersoner

Säkerhetsutbildning för företag, husbolag och privatpersoner erbjuds av bland annat Nylands räddningsförbund samt flera organisationer och företag.

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi

Säkerhetsutbildning

Epost adresser: fornamn.efternamn@vakehyva.fi.

Hyvinge, Mäntsälä, norra Nurmijärvi (Rajamäki, Nurmijärvi kb)
säkerhetsutbildare
Leena Malinen

Träskända, Tusby, Borgnäs
säkerhetsutbildare
Ari Heikkilä
epost: ari.heikkila1(at)vakehyva.fi

Vanda, södra Nurmijärvi (Klövskog)
säkerhetsutbildare
Jalmari Kotiranta

Östra Vanda, Kervo
säkerhetsutbildare
Jari Ruuska