Hoppa till innehåll

Enligt 48 § i räddningslagen (379/2011) måste räddningstjänsten utarbeta en extern räddningsprövning vid en olycka i områden med särskild fara. Prövning ska upprättas i samarbete med berörd operatör. Räddningstjänsten konsulterar befolkningen i riskzonen och ger information om prövningen. 

Den externa räddningsplanen är ett pragmatiskt vägledningsdokument som utarbetats för farorna med större olyckor i området. Externa nödplaner granskas årligen och uppdateras minst vart tredje år. Övningar med större olyckor relaterade till externa beredskapsplaner ska hållas minst vart tredje år. 

Inom Kymmenedalens räddningstjänst har konsekventa säkerhetsplaner utarbetats för områdena i de externa räddningsplanerna för om områdena Kotka, Fredrikshamn och Kouvola (nedan).

Säkerhetsmeddelande för storolyckor 2020 (Kouvola, Kotka och Fredrikshamn)

Kartorna:
Kymmenedalens regionen (png, pdf)
Fredrikshamn bangård (png, pdf)
Fredrikshamn hamn (png, pdf)
Kotka Mussalo (png, pdf)
Kotkansaari (png, pdf)
Kotka Sunila (png, pdf)
Kouvola Inkeroinen (png, pdf)
Kouvola Kaipiainen (png, pdf)
Kouvola centern (png, pdf)