Hoppa till innehåll

Undvik vattenskador

Utöver eldsvådor hör vattenläckage till de olyckor som orsakar störst skada i en fastighet. De vanligaste orsakerna till vattenskador är rör- och avloppsproblem och dessutom kan det uppstå vattenskador när en eldsvåda släcks. Skador som orsakas av naturfenomen ökar hela tiden. Det går att skydda sig mot vattenskador i en fastighet, och man bör göra det eftersom renoveringskostnaderna vanligen är stora.  

Kom och hjälp, fort!
Gatorna svämmar över och källaren är redan fylld med vatten.

Vattenskador orsakade av naturfenomen

Vattenskador orsakade av naturfenomen beror vanligen på ösregn eller smältvatten efter vintern. Benämningen för dessa är översvämningar. Man kan förbereda sig inför en översvämning om man vet att vattennivån håller på att stiga. Räddningsverket bistår vid nödsituationer och olyckor orsakade av översvämningar, men fastighetens ägare eller innehavare ansvarar för beredskapen inför översvämningar.

Räddningsverket tar hand om akuta situationer orsakade av översvämningar. NTM-centralen ansvarar för beredskapen och förhandsplaneringen inför översvämningar i samarbete med Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet och kommunerna.

Benämningar på översvämningar

  • Dagvattenöversvämning: översvämning på grund av ett plötsligt ösregn, oftast i stadsområden.
  • Översvämning i vattendrag: översvämning på grund av att vattendrag stiger till följd av ösregn, is eller smältvatten.
  • Havsvattenöversvämning: översvämning på grund av att havsvattnet stiger och svämmar över låglänta markområden.

en smal gångbro vid flodslätten

Liten droppe – stor skada

I hemmet inträffar vattenskador främst i köket eller badrummet eller när vattenledningar eller värmeelementsystem går sönder. I köket kan diskmaskinen, diskhon, kylskåpet och frysen ge upphov till vattenskador. I badrummet orsakas vattenskador av tvättmaskinen, av att väggar, golv och fogar är i dåligt skick och av att golvbrunnen inte är tät. Skador orsakade av vattenledningar och värmeelement beror vanligen på att rören har rostat eller frusit, men skador till följd av att ett rör går sönder i samband med en renovering är också vanliga.

Så här undviker du skador

  • Stäng alltid vattenkranen till disk- och tvättmaskinen när de inte används.
  • Kontrollera regelbundet ledningar och anslutningar (1–2 gånger/år).
  • Rengör alla tvätthoars vattenlås regelbundet.
  • Ha ett vattentätt underlag under tvätt- och diskmaskiner samt kylskåp och frysar.
  • Kontrollera rör, rörgenomföringar, golvbrunnar och fogar i badrummet eftersom de ökar risken för läckage och vattenskador.
  • Kontrollera att gamla ventiler och termostater fungerar.
  • Åtgärda alltid omedelbart fel som du upptäcker.

Hjälp, det är vatten på golvet!

Stäng snabbt vattenkranen, vattenledningen eller husets huvudkran när en vattenskada inträffar. I flervåningshus finns huvudkranen ofta i ett låst utrymme, kontakta i sådana fall fastighetsskötselbolaget. Begränsa läckaget så mycket du kan och torka snabbt upp allt vatten du ser. Tillkalla hjälp vid behov.

Idag finns det smarta enheter som stänger av vattnet när du inte är hemma och varnar för läckande rör, fogar och kranar.

Läs mer:

Skadeståndslagen (på finska)