Hoppa till innehåll

Åbo brandkår och dess historia 

Åbo är känt för en stadsbrand 1827 och Finlands första frivilliga brandkår som grundades 1838.

En permanent brandkår inrättades i Åbo 1869, åtta år efter Helsingfors. Åbo centralbrandstation byggdes 1916, inspirerad av den storslagna tegelbyggnaden på Hamburgs centralbrandstation. 
 
Den slottsliknande byggnaden bär numera namnet Centralbrandstationen vid Sydvästra Finlands räddningsverk, men i många brandmännens och de flesta Åbobornas hjärtan är det fortfarande Åbo brandstation. De gamla hästdragna brandbilarna, som med hjälp av hydrauliska chassin anpassats till museibyggnadens krav, körs numera genom de gamla hästdragna dörrarna. 

År 2023 övergick Sydvästra Finlands regionala räddningstjänst från Åbo stads beskydd till Sydvästra Finlands välfärdsregion (Varha).

Du kan höra fler historier på räddningsväsendets brandmuseum, som Åbo stad guidar t.ex. under evenemangsdagar.

Besök på brandmuseet

Museotila Kellari ligger i Åbo centralfyrstation och berättar om räddningstjänsten från slutet av 1800-talet till idag. 
 
Brandkårens historia innehåller många otroliga historier. I Museotila Kellari kan du till exempel upptäcka två viktiga brandchefers karriärer, Karl Arell och Ilmari Juvakoski. Deras artefakter ger en bra bild av hur brandkåren såg ut på den tiden.

Turun palomuseon vitriini, jossa palokypäriä eri aikakausilta.

I museet kan du se hur landets första hästdragna ambulanser från 1901 och en hästdragen ångspruta från 1902 ser ut. Du kan också beundra gamla brandkåpor från 1800-talet. Ett besök på museet är en resa tillbaka i tiden! 
 
Det är möjligt att besöka räddningsavdelningens brandmuseum efter överenskommelse. Museet är öppet för grupper efter överenskommelse och besöket är gratis.

Akutvård förr och nu

 

Se även de historiska bilder och berättelser som publicerades under räddningsavdelningens 150-årsjubileum!