Hoppa till innehåll

På denna sida hittar du en sammanfattning av blanketter och anvisningar för räddningsverkets kunder. Blanketterna och anvisningarna kan också hittas i sitt sammanhang i navigeringen på webbplatsen.

För att fylla i PDF-formulären, öppna formuläret med den kostnadsfria Adobe Reader, fyll i och spara det på din dator. Ladda sedan ner den till din e-post och skicka den till räddningstjänsten.

Självutvärdering av brandsäkerhet

Självutvärdering av brandsäkerhet i flerbostadshus

Om du har fått en blankett för egenkontroll av brandsäkerheten från räddningsverket, är du skyldig att göra en egenkontroll i den fastighet som du äger eller förvaltar. Kom ihåg att returnera blanketten till räddningsverket. Den som svarar ska vara en sådan intressent som avses i 11 § i förvaltningslagen (434/2003), dvs. en styrelsemedlem, disponent eller en annan av styrelsen befullmäktigad person.

Innan du fyller i formuläret rekommenderar vi att du läser uppförandekoden för självutvärdering av brandsäkerhet i flerfamiljshus och brandsäkerhetsguiden för flerfamiljshus:

Återgå till

Självutvärderingsformuläret kan också skickas per post, om det inte är möjligt att fylla i formuläret elektroniskt, skriv ut Självutvärderingsformulär för lägenhetsbyggare (pdf), fyll i det och skicka det i ett kuvert till:

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos/Riskienhallinta
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Räddningsverket kommer att göra stickprovskontroller på anläggningarna för att försäkra sig om att svaren är korrekta. I synnerhet om formuläret inte returneras.

Självutvärdering av brandsäkerhet i småhus

Om du har fått en blankett för egenkontroll av brandskyddet från räddningsverket, är du skyldig att utföra egenkontrollen i den fastighet som du äger eller förvaltar. Fyll i den elektroniska egenkontrollblanketten eller den pappersblankett som följde med brevet och skicka den till räddningstjänsten. Du kan också be en brandinspektör att göra en inspektion. Följ instruktionerna för retur.

Innan du gör självutvärderingen och fyller i blanketten rekommenderar vi att du läser brandsäkerhetsguiden för småhus.

Återgå till

Om det inte är möjligt att fylla i formuläret online kan du skriva ut Självskattningsformulär för ett litet hus (pdf), fylla i det och skicka det i ett kuvert till:

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
tunnus 5019856
INFO OMV
00003 vastauslähetys

Räddningsverket kommer att göra stickprovskontroller på anläggningarna för att försäkra sig om att svaren är korrekta. I synnerhet om formuläret inte returneras.

Fyrverkerier och pyrotekniska artiklar

Eld, öppen eld eller eldning

Brandrisk, uppenbar brandrisk

Lisätietoja paloriskikohteiden tarkastuksista Varsinais-Suomessa.

Tillfälligt boende

Rapporter om olyckor -- Vad du ska göra efter en olycka?

  • Om du är försäkrad rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att få hjälp med din skadeanmälan.
  • Om försäkringsbolaget begär en rapport från räddningstjänsten (olycksrapport), kommer vi att förse dig med den på begäran.
    • För att begära detta, vänligen skicka ett e-postmeddelande till pelastuslaitos.selosteet@varha.fi. Vänligen inkludera en fritt formulerad förklaring av datum, adress och händelsen så att vi kan identifiera begäran om information korrekt.
    • Det tar ungefär två veckor från olycksdatumet att fylla i olycksrapporten. Det kommer inte att ske någon automatisk avisering från räddningstjänsten när rapporten är klar.
    • Räddningsverket skickar inte automatiskt information till försäkringsbolag, eftersom vi inte kan veta vilket försäkringsbolag någon har. Det är upp till den berörda parten att vid behov eller om försäkringsbolaget så begär förse försäkringsbolaget med olycksrapporten. I vissa fall kommer försäkringsbolaget också att be räddningstjänsten direkt om en rapport. Det lönar sig att kontrollera med försäkringsbolaget.
  • Om du senare upptäcker att dina invånare behöver krishjälp, kan du hänvisa dem till Egentliga Finlands social- och krishjälpslinje.

Olycksrapporter kan beställas via e-post från pelastuslaitos.selosteet@varha.fi

Trafikolyckor

Olycksrapporter om trafikolyckor kan beställas via e-post från pelastuslaitos.selosteet@varha.fi.

Reform av nyckellagring

Andra PDF-filer

Instruktioner


Tillgänglighet och dataskydd

Lagar och förordningar

Lait, asetukset ja kuulutukset

Strategier och handlingsplaner

Strategiat ja toimintasuunnitelmat