Hoppa till innehåll

Säkerhet på laddstationer för elbilar

För att förutsättningarna för räddningsverksamhet ska kunna säkerställas ska följande beaktas vid säkerhetsarrangemang på laddstationer för elbilar:

  • Räddningsverket ska ges möjlighet att koppla bort strömmen till laddstationerna på ett enda ställe, till exempel med säkerhetsbrytaren eller huvudströmbrytaren för laddstationerna.
  • Stället ska vara lättframkomligt utifrån och välmarkerat.
  • Stället kan till exempel finnas intill brandlarmanläggningen eller i elcentralen, som ska vara lättframkomlig.
  • Brandkartorna över brandlarmanläggningen och objektskorten ska innehålla information om laddstationerna och placeringen av säkerhetsbrytarna för laddstationerna.
  • Om objektet saknar en automatisk brandlarmanläggning, ska en separat anvisning för objektet utarbetas och lämnas till räddningsverket. Anvisningen ska placeras på ett synligt ställe vid släckningsvägen.
  • Laddstationerna för elbilar ska vara belägna minst tio meters avstånd eller på ett avstånd som fastställs i ATEX-dokumentet från utrymmen som är klassificerade som explosionsfarliga.
  • När man installerar nya laddstationer, ska man kontrollera att fastighetens elabonnemang är tillräckligt stort, till exempel för att rökgasfläktarna kan användas när alla laddstationer är i bruk.

God praxis

Säkerhetsrutiner som bör tillämpas i möjligaste mån.

  • Laddstationerna ska placeras nära in- och utgångarna för att en elbil vid behov är enkel att bogsera ut från bilgaraget.
  • Laddstationerna för elbilar ska inte placeras bredvid varandra, framför allt om utrymmet saknar en automatisk släckutrustning. Syftet är att förebygga att flera elbilar börjar brinna samtidigt.
  • För installation av nya laddstationer gäller inga ytterligare krav när det gäller räddningsväsendets utrustning och primärsläckningsutrustning. Det innebär att man inte behöver placera en primärsläckningsutrustning för batteribrand i närheten av laddstationerna för elbilar.

Läs mer:

9 § i räddningslagen 379/2011
40 § i miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/ 2017
Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä ja pelastustoiminnan edellytysten huomioiminen (Laddstationer för elfordon i fastigheter och beaktande av förutsättningar för räddningsverksamhet), (pdf)