Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Räddningsverket i Östra Nylands webbplats är en del av webbplatsen pelastustoimi.fi.

Webbplatsen pelastustoimi.fi tillgänglighetsutlåtande

 

Lade du märke till en brist i webbplatsens tillgänglighet?

Vi har förbundit oss till att förbättra våra digitala tjänsters tillgänglighet. Tjänsternas tillgänglighet och en jämlik behandling av medborgarna är väldigt viktigt för Räddningsverket i Östra Nyland. Vi korrigerar eventuella tillgänglighetsbrister så fort som möjligt.

Ge respons:

 

E-post: virkaposti.iu@pelastustoimi.fi

Vår digitala responskanal

Dataskyddsbeskrivningar

Räddningsverket i Östra Nyland är en del av Östra Nylands välfärdsområde. Östra Nylands välfärdsområde fungerar som registeransvarig.

Östra Nylands välfärdsområde upprätthåller hela organisationens dataskyddsregister på sin webbplats. Dataskyddsregistren uppdateras hösten 2023.

Östra Nylands välfärdsområdets webbsida om dataskydd