Hoppa till innehåll

Både säkerhetskommunikations -och kontrollplanen har utarbetats för Kymmenedalens område, vilket i enlighet med servicenivåbeslutet styr verksamheten inom riskhanteringsområdet till effektivt olycksförebyggande. 

Säkerhetskommunikationsevenemang kommer att organiseras som planerat, och Kymmenedalens räddningstjänst kommer också att delta i landsomfattande kampanjer som syftar till förebyggande av olyckor, som NouHätä! Och 112 dagar. Räddningstjänst arbetar också nära intressenter, till exempel med polisen och trafiksäkerheten. En årlig Punainen Liitu – kampanj anordnas för gymnasieelever. Kampanjen syftar till att förbättra trafiksäkerheten för unga människor. 

Övervakningsaktiviteter består av olika brandinspektioner och dokumentövervakning. Övervakning sker från självbedömning av bostadshus till stora kemiska anläggningar. Övervakningsaktiviteter kan åtgärda överträdelser av skyldigheterna i räddninslagen 379/2011 och därigenom främja säkerheten i området.