Hoppa till innehåll

Var försiktig

Undvik eldsvåda när du hanterar eld

 • Se så gott du kan till att bestämmelser och föreskrifter om förebyggande av eldsvåda iakttas
 • när en öppen eld brinner.
 • Välj platsen för den öppna elden så att elden inte kan sprida sig i terrängen eller till byggnader.
 • Torka och vind medför särskilt stor risk för att elden sprider sig.
 • Den som gör upp öppen eld ansvarar också för den.

Om du tänder släcker du också!

Öppen eld

 • När får jag göra upp öppen eld?
 • Får jag tända en brasa var som helst?
 • Vem bär ansvaret om elden sprider sig?

Hygges- och halmbränning

 • När får jag utföra hygges- och halmbränning?
 • Vem får utföra hyggesbränning på skogsmark?
 • Vem bär ansvaret om elden sprider sig?

Levande ljus och marschaller

 • Hur hanterar jag brinnande ljus på ett säkert sätt?
 • Varför måste jag övervaka marschaller?
 • Vem bär ansvaret om det uppstår en eldsvåda?

Bränning av ris och kvistar

 • Får jag bränna löv och ris?
 • Får jag bränna avfall?
 • Vem bär ansvaret om elden sprider sig?

Fyrverkeripjäser

 • När får jag avfyra fyrverkeripjäser?
 • Får jag förvara dem hemma?
 • Får jag förvara dem i husbolagets källare?
   

Heta arbeten

 • Vad menas med heta arbeten?
 • Vem får utföra heta arbeten?
 • Hur får jag ett certifikat för heta arbeten?
   

Eldstäder och värmare

 • Är en eldstad farlig?
 • Det är inte drag i eldstaden – varför?
 • Hur ofta ska man sota?