Hoppa till innehåll
Southwest Finland Rescue Department. Bild: Kristian Eloluoto

Egentliga Finlands räddningsverk

Åbo centrala brandstation
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Räddningsverkets växel för icke brådskande ärenden
Telefonväxel p. 02 263 3111, allmän e-postadress: pelastuslaitos@varha.fi

Personal från räddningsverket
Du kan hitta räddningsarbetare genom att söka efter deras kontaktuppgifter på Varha.fi. E-postadresserna är etunimi.sukunimi@varha.fi. Undantag visas separat.

Faktureringsadress

Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
Y-TUNNUS: 3221065-1 (FI32210651) 

Fakturor måste skickas in elektroniskt, pappersfakturor accepteras inte.

Fakturans adress: 003732210651 
ID: BAWCFI22 
OVT: 003732210651 

Om den fakturerande parten inte har ett online-faktureringssystem får vi fakturor från Basware 
kostnadsfri leverantörsportal, se instruktioner här.

Fakturan ska innehålla följande uppgifter: 

 • Fakturautställarens namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress). 
 • Fakturautställarens FO-nummer och bankkonto (IBAN). 
 • Fakturadatum 
 • Fakturanummer (Obs: unikt/sekventiellt nummer) 
 • Ordernummer som anges i inköpsordern eller, vid tjänsteköp, avslutningsnummer 
 • INDIVIDUELLA UPPGIFTER OM BESTÄLLAREN: Kostnadsställe och namn på beställaren 
 • Produkt eller tjänst som omfattas av fakturan (produktnamn och kod) 
 • Pris per enhet 
 • Fakturans totala belopp 
 • Momsbas 
 • Fakturans betalningsreferens 

Fakturor från EU-länder måste alltid visa momsnumret för både leverantören och kunden, och 
grunden för undantaget (gemenskapsintern leverans eller omvänd skattskyldighet). 
omvänd skattskyldighet).

Andra punkter att notera:

 • Det totala priset för beställningar får inte överskridas utan abonnentens skriftliga medgivande. 
 • Separat fakturering eller andra avgifter och/eller tillägg accepteras inte. 
 • Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med vid var tid gällande räntelag.

Ytterligare information och rådgivning (mån-tors 10-14)

För frågor som rör fakturering och betalning av räddningsavdelningen, vänligen kontakta: 

Inköpsfakturor och fakturering av oljebekämpning. 

ERHE-fakturering och inspektionsavgifter Kirsi Palomäki, kontorsadministratör 

Fakturering av paramedicin
Ambulansfakturor, fakturering och KELA-utlåtanden hanteras av akutsjukvårdens redovisningssekreterare Merja Välilä och Susanna Suovuori samt kontorsadministratör Nina Etu-Anttila.