Hoppa till innehåll

Målet med räddningsverkets säkerhetskommunikation är att öka människors beredskap att förebygga olyckor och att handla rätt i olyckssituationer.

Säkerhetskommunikation är att instruera och att ge råd. Den omfattar till exempel fortbildning, kampanjer, mediekommunikation samt rådgivning per telefon eller i sociala medier.

Dessutom ger räddningsverkets personal samt aktiva inom de halvordinarie och frivilliga brandkårerna instruktioner och upplysning vid olika publiktillställningar och evenemang.

Säkerhetskommunikation görs också i samband med räddningsmyndighetens övervakande verksamhet, till exempel vid brandsyn.