Hoppa till innehåll

Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för räddningsverksamheten i de östra delarna av Nyland. Till området hör Borgå, Lovisa, Sibbo, Lappträsk, Askola, Mörskom och Pukkila.

Räddningsverksamhetens mål är att rädda och skydda människor, egendom och omgivning vid en olycka eller under hot av en olycka. Räddningsverksamhetens uppgift är även att begränsa de skador som en olycka orsakar och lindra olyckans följder.

Enligt räddningslagen är räddningsverksamhetens uppgifter att

 • ta emot alarm
 • varna befolkningen
 • avvärja olyckshot
 • skydda och rädda personer, egendom och miljö som hotas av eller har skadats av en olycka
 • släcka eldsvådor och begränsa skador.
 • ansvara för lednings-, kommunikations-, service- och andra stöduppgifter som hör till uppdragen.

Utrustning och specialkunnande

En räddningsstations utrustning består i huvudsak av en släckningsbil, en tankbil och en skylift. Dessutom har Räddningsverket i Östra Nyland specialutrustning, till exempel fyrhjulingar, hydrokoptrar, en vattendykningsenhet, en röjningsbil och en lastbil med gripklo.

Verksamheten, utrustningen och personalens specialkunnande vid vårt räddningsverk har anpassats till särskilda mål med hög risk i de östra delarna av Nyland.

Räddningsverket i Östra Nyland har följande särdrag på sitt område:

 • kärnkraftverket i Lovisa
 • industriområdet i Sköldvik i Borgå
 • Finlands största hamn i Sköldvik
 • den kulturhistoriskt värdefulla Gamla stan i Borgå.

Brandmän vid Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för släcknings-, räddnings- och första responsuppdrag inom vårt verksamhetsområde. Brandmännen är i beredskap dygnet runt vid tre stationer i Borgå, Lovisa och Sibbo. Hos oss räcker brandmannens arbetsskift 24 timmar, varefter hen har tre dygn ledigt.

På vårt område fungerar också fem halvordinarie brandkårer (Askola, Pukkila, Mörskom, Lappträsk och Strömfors) samt frivillig personal vid 24 avtalsbrandkårer. I regionen finns även två industribrandkårer, Neste Oil och Fortum.


Lägescentralen

Räddningsverket i Östra Nyland har en egen lägescentral vid räddningsstationen i Borgå. Lägescentralen stöder räddningsverkets och kommunernas verksamhet samt betjänar räddningsverkets kunder. Lägescentralen är öppen dygnet runt alla dagar om året.

Lägescentralen bland annat

 • upprätthåller lägesbild och -dagbok om räddningsverkets uppdrag och resurser
 • fungerar som kontrollrum
 • skickar olycks-, störnings- och varningsmeddelanden
 • fungerar som telefonväxel och kundbetjäningsställe
 • uppdaterar räddningsverkets kanaler på sociala medier
 • upprätthåller statistik
 • gör passerkontroll.

Det finns flera fördelar med att ha en egen lägescentral. Lägescentralens personal har stark kännedom om organisationen och Östra Nyland. Personalen betjänar sina kunder på både finska och svenska.


Mer information

Räddningschefen (räddningsverksamheten)
Signalmästaren (lägescentralens verksamhet)
tfn 020 1111 400 (växel)
tilannekeskus.iu@pelastustoimi.fi (växel)

Ge respons