Hoppa till innehåll

En olycka är alltid oväntad

En olycka inträffar oväntat och snabbt. Man kan förbereda sig inför olyckor, men även åtgärderna efteråt är av betydelse för hur väl man återhämtar sig efter olyckan.

Kom ihåg att du kan få hjälp även efter en olycka.

Du är inte ensam.

Räddningsledaren kontaktar omedelbart olika myndigheter om de som är inblandade i en olycka behöver hjälp eller fortsatt vård efter olyckan. Det kan vara fråga om både fysisk och psykisk hjälp. Handräckning och hjälp ges bland annat av social- och hälsovårdsmyndigheterna och av polisen.

Kvinna med händerna på ansiktet

 

Möjliga reaktioner efter en olycka:

 • Olyckan känns overklig och du har svårt att förstå vad som har hänt.
 • Du har fysiska symtom som huvudvärk, illamående och muskelvärk.
 • Du har lätt för att gråta och är extra känslig.
 • Du kan inte hantera dina känslor.
 • Du känner rädsla, hat, skuld eller sorg.
 • Du har sömnproblem.
 • Du tänker hela tiden på olyckan.
 • Du känner att du måste förstå vad som har hänt, veta orsaken bakom, hitta den skyldiga eller be om/få förlåtelse.

De här reaktionerna är vanliga efter en uppskakande olycka.

Var inte ensam. Be om hjälp, och ta också emot hjälp!

Om det har varit en eldsvåda i ditt hem:

 • Kontakta disponenten/fastighetsskötaren och husbolagets styrelseordförande. De har koll på fastighetsförsäkringen, kan hjälpa med efterbevakning m.m.
 • Om du misstänker ett brott i samband med eldsvådan eller om brandskadorna är omfattande ska du göra en polisanmälan och be om en kopia av anmälan som överlämnas till försäkringsbolaget (brottsanmälan eller polisens undersökningsprotokoll).
 • Kontakta utan dröjsmål ditt försäkringsbolag (hem- eller brandförsäkring). Försäkringsbolaget ska inspektera skadorna innan reparationsarbetet inleds (gör dig inte av med skadad egendom innan skadorna har inspekterats). I samband med skadeinspektionen och behandlingen av ersättningsärendet kommer man överens om ersättning för den skadade egendomen. Om brandorsaken inte är fullständigt klarlagd måste du ha tillstånd av polisen för att flytta på egendom.
 • Ta reda på en plats där du kan bo tillfälligt (t.ex. hos släktingar, vänner eller bekanta) om du inte kan övernatta i ditt hem.
 • Ta med dig bl.a. nycklar, identitetshandlingar/pass, kreditkort, personliga mediciner, bankkontokort/säkerhetskoder, intyg och fotoalbum.
 • Förhindra ytterligare olyckor. Försäkra dig om att bostaden efterbevakas och skyddas mot inbrott (skydda egendom från skadegörelse, stöld och vattenskador). 
 • Gör en lista över skadad och förstörd egendom så fort som möjligt. Lösöre kan vanligen rengöras från sot och röklukt. Lösöre som blivit vått kan tvättas och torkas av ett professionellt företag.
 • Anlita företag som specialiserat sig på följdskador.
 • Begär krishjälp efter en olycka.

En olycka kan vara uppskakande oberoende av om du själv har drabbats, om du är närstående eller om du har hjälpt till vid olyckan. Krisjourerna ger akut krishjälp i plötsliga krissituationer, till exempel om en närstående plötsligt dör eller om du eller en närstående har utsatts för våld, blir invalidiserad eller allvarligt sjuk eller råkar ut för en eldsvåda.