Hoppa till innehåll

Användning av specialeffekter

Sprängämnen och farliga kemikalier får användas som specialeffekter på sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster, om en anmälan har lämnats till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan tillställningen ordnas. En ansvarig person ska anges i anmälan och personen ska ha kompetens på effektområdet enligt lagen om laddare (kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter). Den ansvariga personen ska se till att sprängämnen eller farliga kemikalier används enligt bestämmelserna och de begränsningar och villkor som räddningsmyndigheten har fastställt.

Innehållet i anmälan om användning av effekter anges i förordningen om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor. Utifrån anmälan kan räddningsmyndigheten fastställa begränsningar och villkor som behövs för en säker hantering av effekter. Användning av effekter kan förbjudas om den anses medföra en uppenbar fara för människor, miljön eller egendom.

Anmälan

Du kan göra en anmälan om användning av effekter med en elektronisk anmälningsblankett. Blanketten sänds automatiskt till räddningsverket i den kommun som har valts på blanketten. Mer information och om du använder någon annan anmälningsmetod, får du kontaktinformation för inlämnande av anmälan från räddningsverket i ditt område.

Läs mer:

Anmälan on användning av effekter
Innehållet i anmälan, förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor
Lag om sammankomster 530/1999
Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor 819/2015