Hoppa till innehåll

Fick du ett brev om egenkontroll av brandsäkerheten? I så fall fick du post av ditt räddningsverk. Fyll i blanketten för egenkontroll grundligt, så kontrollerar du samtidigt att brandsäkerheten i ditt hem är i skick.

Det är viktigt att du skickar blanketten eller fyll i den elekroniska formuläret inom utsatt tid. Om du inte skickar blanketten eller om vi på basis av den märker att det finns märkbara brister i brandsäkerheten i ditt hem, kan räddningsverket göra en brandsyn i hemmet. Vi vill se till att alla som bor i vårt område har hem som är så trygga som möjligt, och att inga bränder ska bryta ut.

Med brevet fick du också broschyren Brandsäkerhetsguide för småhus, som innehåller information om säkerhet i hemmet. Om du råkat tappa bort broschyren kan du också läsa den på webben: Brandsäkerhetsguide för småhus.

Den elektroniska svarsblanketten hittar du här: Västra Nylands räddningsverk – Itsearviointi.com. Elektroniskt svar kräver användning av det ID som anges i brevet för att rikta svaret till fastigheten.

Västra Nylands räddningsverk skickar ut brev om egenkontroll av brandsäkerheten enligt sin årsplan.

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen
tfn 029 151 2112

Ge respons