Hoppa till innehåll

En av räddningsverkens centrala uppgifter är att förbättra människors säkerhet och minska antalet olyckor.

Vid Räddningsverket i Östra Nyland är det riskhanteringens uppgiftsområde som ansvarar för förebyggande, utbildande och övervakande verksamhet. Inom riskhanteringen arbetar 12 personer. De flesta av dem är brandingenjörer och brandinspektörer. De arbetar vid stationerna i Borgå, Sibbo, Lovisa och Askola.

Riskhanteringens sakkunniga bland annat

  • ger invånare, företag och samfund råd i frågor som gäller räddningssäkerhet
  • ordnar fortbildningar kring säkerhet
  • övervakar att byggnadsägare och verksamhetsutövare följer de villkor som har ålagts (t.ex. genom brandinspektioner)
  • styr planeringen av byggprojekt och övervakar förverkligandet av dem i frågor om brandsäkerhet.

Plan för förebyggande av olyckor (pdf)

Tillsynsavgifter (pdf)

Lag om ordnande av räddningsväsendet 613/2021, enligt 16 §, ska välfärdsområdet genom egenkontroll säkerställa att sitt uppdrag lagligen utförs. Välfärdsområdet ska säkerställa tillgången till räddningsväsendets tjänster samt tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet. Egenkontrollen av uppgifterna och tjänsterna ska genomföras som en del av deras ordnande och produktion.

Program för egenkontroll