Hoppa till innehåll

Var och när händer det oftast olyckor? När ska man byta batteri i brandvarnaren? Vad är ett hemförråd? Hur förhindrar man en olycka och hur ska man fungera i en olyckssituation?

Vi vill göra din vardag säkrare. Vårt viktigaste mål är ändå att också du ska känna till dina möjligheter att påverka säkerheten i vardagen. 

Vårt mål är att du ska vara beredd inför olyckor och störningssituationer – i förväg.

Med säkerhetskommunikationen hoppas vi öka medvetenheten om olika faktorer som påverkar säkerheten i hemmet och den övriga verksamhetsmiljön och hur du fungerar rätt. 

Vi deltar planmässigt och målinriktat i olika evenemang i syfte att öka medvetenheten i säkerhetsfrågor. Vi arrangerar även olika evenemang, till exempel riksomfattande temadagar. Bland evenemangen kan nämnas:

  • Brandsäkerhetsveckan och evenemanget En dag på brandstationen som arrangeras i slutet av november
  • NouHätä-kampanjen som riktar sig till elever i årskurs 8
  • 112-dagen som påminner oss om nödnumret.

Vid evenemangen och i den övriga kommunikationen informerar vi om frågor som ansluts till säkerheten. I anslutning till tillsynsverksamheten ordnas även säkerhetskommunikation i vilken vår personal medverkar, från brandinspektörerna till räddningsmanskapet. Avtalsbrandkårerna utgör ett viktigt stöd inom säkerhetskommunikationsarbetet genom sin medverkan i olika evenemang då de till exempel visar upp brandbilarna eller ordnar primärsläckningsövningar.

Räddningsverket finns också på sociala medier med aktuell säkerhetskommunikation: 
Facebook, Twitter och Instagram.

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi