Hoppa till innehåll

Räddningsverkets direktion sörjer i västra Nyland för de uppgifter som anges i räddningslagen. Området omfattar sedan 1.1.2013 tio kommuner: Esbo, Hangö, Lojo, Ingå, Sjundeå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Raseborg och Vichtis.

Direktionen har tio ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. 

Räddningsverkets direktion fattar beslut om servicenivån inom Västra Nylands räddningsväsende. Läs mer om direktionens uppgifter på webbplatsen Esbo.fi.

Enligt 24 § i räddningslagen ansvarar kommunerna i samverkan för räddningsväsendet i de områden som statsrådet fastställer (det lokala räddningsväsendet). För det ändamålet har kommunerna inom Västra Nylands räddningsområde (Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis) genom ett samarbetsavtal grundat Västra Nylands räddningsverk, som är en del av Esbo stad. Västra Nylands räddningsverk är ett i 65 § i kommunallagen avsett kommunalt affärsverk som inte eftersträvar vinst.

Mer information

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 09 8162 8699

lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons via Esbo stads responstjänst