Hoppa till innehåll

Experter från Västra Nylands räddningsverk bland annat:

  • ger säkerhetsrådgivning åt befolkning, företag och sammanslutningar,
  • odnar utbildning som anknyter till säkerhet,
  • övervakar att byggnadsägare och verksamhetsutövare följer de skyldigheter som de ålagts (till exempel genom brandsyn),
  • styr planeringen av byggprojekt och övervakar byggandet med hänsyn till frågor som gäller brandsäkerhet,
  • stöder kommunernas beredskapsplanering.

Läs mer om förebyggande av olyckor.

Räddningsverket har som mål att varje människa ska förebygga olyckor och sörja för sin säkerhet. Alla kan själva påverka sin säkerhet. Se till att dina kunskaper, varnare, släckningsutrustning, försäkringar och hemmets nödförråd är i skick.

Läs mer om hur du kan se till att din livsmiljö hålls i säkert skick.

Mer information

Riskhanteringschefen

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons