Hoppa till innehåll

Experter hjälper

Experter från Västra Nylands räddningsverk

  • ger säkerhetsrådgivning åt befolkning, företag och sammanslutningar,
  • odnar utbildning som anknyter till säkerhet,
  • övervakar att byggnadsägare och verksamhetsutövare följer de skyldigheter som de ålagts (till exempel genom brandsyn),
  • styr planeringen av byggprojekt och övervakar byggandet med hänsyn till frågor som gäller brandsäkerhet,
  • stöder kommunernas beredskapsplanering.

Räddningsverket har som mål att varje människa ska förebygga olyckor och sörja för sin säkerhet. Alla kan själva påverka sin säkerhet. Se till att dina kunskaper, varnare, släckningsutrustning, försäkringar och hemmets nödförråd är i skick.

Läs mer:

Förebyggande av olyckor
Hur kan du se till att din livsmiljö hålls i säkert skick

Mer information

Riskhanteringschefen

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons