Hoppa till innehåll

Allmän farosignal är en del av ett larmsystem med flera kanaler

Om det uppstår en faro- eller nödsituation varnar myndigheterna befolkningen för en hotande, omedelbar fara med hjälp av den allmänna farosignalen och ett varningsmeddelande. Den allmänna farosignalen ges med utomhuslarm och utanför tätorterna med mobila larm som installerats på fordon. Befolkningsskyddslarmen täcker inte alla områden. Larmanordningarna är i första hand placerade på platser där det bor eller rör sig mycket folk. Befolkningsskyddslarmen är först och främst avsedda för att varna dem som rör sig utomhus, och signalerna hörs nödvändigtvis inte alls inomhus. Dessutom påverkar terrängformerna, den bebyggda miljön och vädret hur väl larmen hörs.

Var och en bör känna igen testsignalen och den allmänna farosignalen som ges med befolkningsskyddslarmet samt veta vad man ska göra när man hör den allmänna farosignalen.

 Sirenen och ljudvågen på orange bakgrund. I bilden testsignal, allmän faro och faran över signal. Samma information är i texten.

 • Den allmänna farosignalen är ett en minut långt stigande och fallande ljud, eller en varning som ges via högtalare.
 • Faran över-signal är en jämn signal som pågår i en minut. Den anger att hotet eller faran är över.
 • Testsignalen är ett sju sekunder långt jämnt ljud. Testning av larmanordningarna för varning av befolkningen utförs kl. 12 den första vardagsmåndagen varje månad. I samband med testningen kan man också höra ett talat meddelande: ”hälyttimien kokeilu, provalarm,
  testing sirens”. Testsignalerna kräver inga åtgärder av invånarna eller av dem som vistas i området.

Lyssna på ett exempel på det stigande och fallande farotecknet:

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen:

 1. Gå inomhus.
 2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
 3. Sätt på radion och vänta lugnt på instruktioner.
 4. Undvik att använda telefonen (även numret 112) så att linjerna inte blockeras.
 5. Stanna inomhus.
 6. Avlägsna dig inte från området så att du inte utsätts för fara på vägen.

Det första man ska göra, vilket vanligen är tillräckligt, är att ta skydd inomhus och följa de instruktioner som ges. Inomhus ska man stänga dörrarna, fönstren och vädringsluckorna
samt stänga av ventilationen om det är möjligt. När faran är över ges en faran över-signal. Alla bör känna igen den allmänna farosignalen och veta vad man ska göra när den hörs.

Den allmänna farosignalen åtföljs alltid av ett varningsmeddelande

Myndigheterna kan varna befolkningen på många olika sätt. Det viktigaste sättet är ett varningsmeddelande som alltid åtföljer den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet. Varningsmeddelandet läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna. Varningsmeddelandet publiceras också bland annat i applikationerna 112 Suomi och Yle Nyhetskollen samt på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi.

Förhålla dig kritiskt till information i sociala medier. Kontrollera informationens ursprung och följ myndigheternas officiella kanaler.

Den allmänna farosignalen ges vid gas- och strålningsfara

Agera vid gasfara enligt anvisningarna ovan, men observera även följande:

Om du är inomhus och känner gaslukt

 • Tryck ett fuktigt tygstycke mot munnen och andas genom det.
 • Gå upp i övre våningen om det finns en sådan och stanna där.
 • Lyssna på radion, håll dig lugn och vänta tills faran är över.

Om du är utomhus och inte kan gå in

 • Försök ta dig bort från gasmolnet vinkelrätt mot vinden.
 • Ta dig så högt upp som möjligt, gå till exempel upp på en kulle.
 • Andas genom tyg, gräs, torv eller mossa som du fuktat och trycker mot munnen.

Gör så här vid strålningsfara:

Strålningsläget följs hela tiden upp i hela landet. Redan mycket små förändringar upptäcks genast och det informeras omedelbart om dem.

1. Gå inomhus

Täta dörrar, fönster och ventilationsöppningar (med tejp, handdukar och kläder) och stäng av ventilationen. Så här förhindrar du att radioaktiva ämnen kommer in. Håll dig i mitten av byggnaden/lägenheten. Det bästa skyddet ger en underjordisk, tät och fönsterlös källare.

2. Var beredd att ta jodtabletter

Ta en jodtablett först när myndigheterna uppmanar dig att göra det, du får information via radio eller tv. Jodtabletter hindrar radioaktiv jod från att samlas i sköldkörteln, men de ger inte något annat skydd. Förbered dig genom att på förhand köpa jodtabletter på apoteket. När den farliga situationen redan har uppstått får/kan du inte längre gå ut för att köpa jodtabletter. 

3. Skydda vatten och mat – även djurens

Placera livsmedel i täta kärl eller plastpåsar. Ställ sedan de tätt förpackade livsmedlen i kylskåpet eller frysen, de skyddar effektivt mot radioaktivt damm. Skydda även djurens mat, foderförråd och vatten.

4. Läs, lyssna, försök få tag i närmare anvisningar och följ medierna

Närmare anvisningar ger bland annat räddningsmyndigheterna, polisen, inrikesministeriet och Strålsäkerhetscentralen, vanligen via alla medier, till exempel radion, televisionen, internet och Yles text-TV på sidorna 868 (Räddningsväsendet) och 867 (Strålsäkerhetssidan). Förhåll dig kritiskt till information i sociala medier och kontrollera källan.

Jag måste gå ut – eller måste jag?

Överväg noga om det är absolut nödvändigt att gå ut. Om du kommer fram till att det är det ska du klä dig i täta kläder som täcker hela kroppen och huden. Använd till exempel regnkläder. Använd andningsskydd, en handduk eller papper för att förhindra att radioaktiva partiklar tar sig in i lungorna. Innan du går in igen ska du (om möjligt) duscha av regnkläderna utomhus. Ta av dig alla kläder i tamburen, stäng tamburdörren och gå och tvätta dig noggrant. 

Läs mer:

Mer information om applikationen 112 Suomi
STUK - Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk
Varningsmeddelande
Polisen
Strålsäkerhetscentralen
Inrikesministeriet
Räddningsverken