Hoppa till innehåll

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen

Om det uppstår en faro- eller nödsituation varnar myndigheterna befolkningen för en hotande, omedelbar fara med hjälp av den allmänna farosignalen och ett varningsmeddelande. Den allmänna farosignalen ges med utomhuslarm och utanför tätorterna med mobila larm som installerats på fordon.

Alla bör känna igen den allmänna farosignalen och veta vad man ska göra när den hörs.

Siren och ljudvåg

 • Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande (7 sekunder) och fallande (7 sekunder) ljudsignal som varar en minut eller en varning som ges via högtalare.
 • När faran är över ges en oavbruten entonig ljudsignal som varar en minut. Den anger att hotet eller faran är över.
 • Testsignalen är en 7 sekunder lång entonig ljudsignal (larmet testas den första måndagen i varje månad kl. 12.00).

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen:

 1. Gå inomhus.
 2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
 3. Sätt på radion och vänta lugnt på instruktioner.
 4. Undvik att använda telefonen (även numret 112) så att linjerna inte blockeras.
 5. Stanna inomhus.
 6. Avlägsna dig inte från området så att du inte utsätts för fara på vägen.

Det första man ska göra, vilket vanligen är tillräckligt, är att ta skydd inomhus och följa de instruktioner som ges. Alla bör känna igen den allmänna farosignalen och veta vad man ska göra när den hörs.

Den allmänna farosignalen åtföljs alltid av ett varningsmeddelande

Varningsmeddelandet läses upp på alla radiokanaler och visas vid behov på Yles, MTV3:s och Nelonens text-TV på sida 112 samt i teveprogrammen längst upp i rutan som löpande text. Genom varningsmeddelandet varnar myndigheterna för en farlig situation och ger instruktioner om hur man ska agera.

Kom ihåg att förhålla dig kritiskt till information i sociala medier.

Kontrollera källan och följ bara myndigheternas officiella kanaler.

Testning av befolkningslarm

Systemet med larmanordningar upprätthålls för verkliga farosituationer, och systemet måste testas regelbundet så att man vet att det fungerar. Larmanordningarna testas den första måndagen i varje månad kl. 12.00 med en testsignal. Om det till exempel är en helgdag på måndag kommer försöket inte att genomföras. Testsignalen är en 7 sekunder lång oavbruten, entonig ljudsignal. Testsignalen kräver inga åtgärder av allmänheten.

Ring inte nödnumret 112 för att begära information!

Systemet för förmedling av varningsmeddelanden testas inte varje månaden. Systemet för förmedling av varningsmeddelanden testas årligen den 11 februari (112) och samt tidpunkter som meddelas separat.

Den allmänna farosignalen ges vid gas- och strålningsfara

Agera vid gasfara enligt anvisningarna ovan, men observera även följande:

Om du är inomhus och känner gaslukt

 • Tryck ett fuktigt tygstycke mot munnen och andas genom det.
 • Gå upp i övre våningen om det finns en sådan och stanna där.
 • Lyssna på radion, håll dig lugn och vänta tills faran är över.

Om du är utomhus och inte kan gå in

 • Försök ta dig bort från gasmolnet vinkelrätt mot vinden.
 • Ta dig så högt upp som möjligt, gå till exempel upp på en kulle.
 • Andas genom tyg, gräs, torv eller mossa som du fuktat och trycker mot munnen.

Gör så här vid strålningsfara:

Strålningsläget följs hela tiden upp i hela landet. Redan mycket små förändringar upptäcks genast och det informeras omedelbart om dem.

1. Gå inomhus

Täta dörrar, fönster och ventilationsöppningar (med tejp, handdukar och kläder) och stäng av ventilationen. Så här förhindrar du att radioaktiva ämnen kommer in. Håll dig i mitten av byggnaden/lägenheten. Det bästa skyddet ger en underjordisk, tät och fönsterlös källare.

2. Var beredd att ta jodtabletter

Ta en jodtablett först när myndigheterna uppmanar dig att göra det, du får information via radio eller tv. Jodtabletter hindrar radioaktiv jod från att samlas i sköldkörteln, men de ger inte något annat skydd. Förbered dig genom att på förhand köpa jodtabletter på apoteket. När den farliga situationen redan har uppstått får/kan du inte längre gå ut för att köpa jodtabletter. 

3. Skydda vatten och mat – även djurens

Placera livsmedel i täta kärl eller plastpåsar. Ställ sedan de tätt förpackade livsmedlen i kylskåpet eller frysen, de skyddar effektivt mot radioaktivt damm. Skydda även djurens mat, foderförråd och vatten.

4. Läs, lyssna, försök få tag i närmare anvisningar och följ medierna

Närmare anvisningar ger bland annat räddningsmyndigheterna, polisen, inrikesministeriet och Strålsäkerhetscentralen, vanligen via alla medier, till exempel radion, televisionen, internet och Yles text-TV på sidorna 868 (Räddningsväsendet) och 867 (Strålsäkerhetssidan). Förhåll dig kritiskt till information i sociala medier och kontrollera källan.

Jag måste gå ut – eller måste jag?

Överväg noga om det är absolut nödvändigt att gå ut. Om du kommer fram till att det är det ska du klä dig i täta kläder som täcker hela kroppen och huden. Använd till exempel regnkläder. Använd andningsskydd, en handduk eller papper för att förhindra att radioaktiva partiklar tar sig in i lungorna. Innan du går in igen ska du (om möjligt) duscha av regnkläderna utomhus. Ta av dig alla kläder i tamburen, stäng tamburdörren och gå och tvätta dig noggrant. 

Läs mer:

STUK - Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk
Varningsmeddelande
Polisen
Strålsäkerhetscentralen
Inrikesministeriet
Räddningsverken