Hoppa till innehåll
Pelastusharjoitus Turun Tuomiokirkon tornista.

Räddningstjänster

Räddningstjänster består av bråndskande uppgifter som syftar till att att rädda och skydda människor, egendom och miljön i händelse av ett hot eller en olycka, samt att begränsa skadan som orsakats av olyckan och mildra konsekevenserna av olyckan. 

Akutsjukvård

Räddningstjänster tillhandahåller akutsjukvårdtjänster i sitt område i samarbete med sjukhusdistrict. 

Förebyggande av olycksfall

Olycksförebyggande syftar till att minska sannolikheten för en olycka och genom att förbereda sig för att minska skadorna orsakade av en olycka.

Säkerhetskommunikation

Räddningstjänsten tar hand om vägledning, rådgivning och säkerhetskommunikation relaterad till räddninginsatser i dess område. Syftet är att förhindra bränder och andra olyckor, olycksberedskap, lämpligt svar på olyckor och incidenter samt begränsning av konsekvenser.

Beredskap

Beredskap säkerställer samhällets funktion i alla situationer. Beredskap inkluderar, men är inte begränsat till, beredskapsplanering genom en räddningsaktion eller en räddningsplan på fastighetsnivå, tidigare tekniska och strukturella förberedelser, såsom nödkraft och civilskydd; tränings- och beredskapsövningar samt värvning för personer och utrymme och kritiska material. 

Utbildning i säkerhet och brandbekämpning

Räddningstjänsten tillhandahåller säkerhetsutbildning för utbildningsinstitutioner och arbetsplatser.

Serviceprissättning

En del av räddningstjänsten är avgiftsbelagd. Styrelsen av räddningsatjänst har bekräftat service prissättningen.