Hoppa till innehåll

Nödcentralen – hur kan jag hjälpa dig?

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer. Ring alltid vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljön. Ring även när du misstänker detta eller när du upplever att en situation är hotfull. Nödcentralsoperatören ser till att du får hjälp på plats av polisen, räddningsväsendet, akutvården eller socialvården.

Förklara så noga som möjligt vad som har hänt.

Då får du rätt sorts hjälp.

Nödcentralen betjänar 24/7 och svarar på ditt samtal så fort som möjligt. Kom ihåg att Nödcentralens linjer tillfälligt kan vara överbelastade, till exempel efter att en storm har orsakat omfattande skador. Ditt samtal besvaras alltid så fort som möjligt, så vänta lugnt och koncentrera dig på att svara på de frågor som ställs så noggrant som möjligt.

Blå bakgrund nummer 112

LARMA 112! Så här ringer du nödnumret

1. RING SJÄLV OM DU KAN

Du kan bäst själv beskriva den olycka som du har varit med om eller hur du mår.
Den som ringer spelar en avgörande roll för att rätt hjälp kommer till platsen, och ett samtal via mellanhänder kan fördröja hjälpen. 

2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT

Nödcentralsoperatören ställer frågor om situationen för att kunna skicka rätt sorts hjälp till platsen. Berätta allt du vet och försök vara så noggrann som möjligt.

3. UPPGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN – HA ALLTID KOLL PÅ VAR DU ÄR!

Inom en nödcentrals område kan samma adress finnas i flera olika kommuner. Därför är det viktigt att du utöver adressen även uppger orten. Ha den exakta adressen till ditt hem och din fritidsbostad på en synlig plats, så att du i en nödsituation säkert uppger rätt adress. Det här är också bra om en gäst behöver ringa ett nödsamtal.

4. SVARA PÅ FRÅGORNA

Kom ihåg att frågorna inte fördröjer hjälpen. I brådskande fall larmar operatören hjälpande myndigheter och samarbetspartner redan under samtalets gång. Operatören behöver tilläggsinformation som han eller hon förmedlar till dessa myndigheter och samarbetspartner, vid behov redan medan de är på väg till dig.

5. FÖLJ INSTRUKTIONERNA

Nödcentralsoperatören har utbildats för att kunna ge instruktioner i olika situationer. Följ de instruktioner som du får.
 Inledande åtgärder som vidtas på rätt sätt är ofta av stor betydelse.

6. AVSLUTA SAMTALET FÖRST NÄR DU FÅTT LOV ATT GÖRA DET

Hjälpen kan fördröjas om du avslutar samtalet i förtid.
Avsluta samtalet när du uppmanats att göra det. Håll telefonlinjen fri. Operatören eller den personal som är på väg till platsen kan behöva ringa för att få mer information om händelsen.

7. VISA HJÄLPARNA VÄGEN TILL PLATSEN. Ring 112 på nytt om läget förändras.

Kom ihåg att mobilen är ditt bästa säkerhetsredskap.

Ha den alltid inom räckhåll!

OBS!

  • Lägg inte på om nödcentralen inte svarar genast!
  • Nödcentralen svarar alltid på nödsamtalen så snabbt som möjligt och i den ordning de kommer in. 
  • Nödnumret kräver aldrig riktnummer.
  • Nödsamtalet är avgiftsfritt.

Läs mer:

appen 112
Nödcentralsverket
Vid eldsvåda

Om telefonnätet är avbrutet och du inte kan ansluta till nödnumret:

  • starta om telefonen
  • hoppa över PIN-kod och ring 112
  • så här hämtar telefonen ett fungerande nätverk
  • vid behov, söka telefonnätet utanför störningsområdet (t.ex. på en närliggande kulle eller annan hög plats)