Hoppa till innehåll

Enligt Räddningslagen tillhör de följande uppgifter: 

 • Mottagande av larm
 • Varning till befolkning
 • Förebyggande av olycka
 • Skyddande av offren och människor, miljö, egendom och räddning
 • Lednings; -kommunikations, -service och andra supportuppgifter i de ovannämda fallen.

Räddningsinsatser måste vara snabba, effektiva och säkra både i vardagen och i större olyckor. Räddningsberedskap planeras i enlighet med räddningslagen och nationella riktlinjer. Räddningsinsatser är utformade för att möta riskerna och olyckshoten i området.  
Räddningstjänstens omfattning är bred. Uppgifterna inkluderar:

 • Bränder; byggnadsbränder, fordonsbränder, markbränder, fordonsbränder och andra bränder
 • Trafikolyckor; väg-, järnvägs-, vatten-och flygolyckor
 • Räddningsuppdrag för människor och djur
 • Olyckor orsakade av farliga ämnen och olja 
 • Skadeförebyggande uppgifter, vattenskador, stormröjning
 • Inspektions- och verifieringsuppgifter eller säkerhetskopieringsuppgifter
 • Första insatsuppgifter
 • Officiella bistånds- och samarbetsuppgifter

Kymmenedalens Räddningstjänst har kontinuerlig beredskap vid fem heltids brandstationer i Kotkansaari, Karhula, Fredrikshamn, Kouvola och Kuusankoski. Förutom heltidspersonal finns det 34 kontrakts brandkårer i Kymmenedalens- område, inklusive cirka 900 kontraktsbrandmän.