Hoppa till innehåll

Ibland kan en produktionsanläggning eller något annat objekt utgöra en risk för invånarna i området eller för miljön. För dylika objekt görs det upp en extern räddningsplan som proaktivt säkerställer säkerhetsåtgärder även i undantagssituationer. 

Inom Mellersta Nylands räddningsverks område finns det fem aktörer som gör upp en extern räddningsplan i enlighet med 48 § i räddningslagen. I externa räddningsplaner beaktar verksamhetsidkarna och myndigheterna den risk för storolycka som farliga ämnen utgör och vilka eventuella vidsträckta verkningar ämnena kan ha på befolkningen och miljön. Vi hjälper aktörerna med att göra upp planerna. 

Planerna uppdateras vid behov samt åtminstone vart femte år. Dessutom ordnar vi regelbundet gemensamma storolycksövningar tillsammans med verksamhetsidkaren. 
Vi har ansvar för att varna invånarna och gå ut med instruktioner om områdets invånare riskerar utsättas för fara på grund av objekt som medför särskild risk.  

De objekt för vilka en extern räddningsplan krävs har inkluderats i den gemensamma riskanalysen för Nyland
 

Aktörer som gjort upp en extern räddningsplan inom vårt räddningsverks område

  1. Oy Forcit Ab, Tusby (pdf)
  2. Schenker Oy,  Nurmijärvi
  3. Suomen Ilotulitus Oy, Tusby
  4. Teknos Oy, Nurmijärvi
  5. Tikkurila Oy, Vanda
  6. The Valspar Corporation Oy, Vanda

 

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi