Hoppa till innehåll

Ibland kan en produktionsanläggning eller något annat objekt utgöra en risk för invånarna i området eller för miljön. För dylika objekt görs det upp en extern räddningsplan som proaktivt säkerställer säkerhetsåtgärder även i undantagssituationer.

Inom Mellersta Nylands räddningsverks område finns det fem aktörer som gör upp en extern räddningsplan i enlighet med 48 § i räddningslagen. I externa räddningsplaner beaktar verksamhetsidkarna och myndigheterna den risk för storolycka som farliga ämnen utgör och vilka eventuella vidsträckta verkningar ämnena kan ha på befolkningen och miljön. Vi hjälper aktörerna med att göra upp planerna.

Planerna uppdateras vid behov samt åtminstone vart femte år. Dessutom ordnar vi regelbundet gemensamma storolycksövningar tillsammans med verksamhetsidkaren. Vi har ansvar för att varna invånarna och gå ut med instruktioner om områdets invånare riskerar utsättas för fara på grund av objekt som medför särskild risk.

Kungörelse

Mellersta Nylands Räddningsverk kungör med stöd av räddningslagens 48§ (379/2011) och inrikesministeriets förordning om extern räddningsplan (1286/2019) om hörande med befolkningen i samband med utarbetandet av den externa räddningsplanen.

Områden som omfattas av den externa räddningsplanen

Valspar (Finland) Coporation Oy, Teknos Oy, Tikkurila Oy, Schenker Oy, Forcit Oy och Suomen Ilotulitus Oy.

Framförande av åsikter

En fritt formulerad åsikt kan lämnas genom att skicka den senast 6.5.2024 till Mellersta Nylands räddningsverk på adressen Turbinvägen 14, 01530 Vanda eller elektroniskt tilannekeskus@vakehyva.fi.

Framläggning

Dokument som rör den externa räddningsplanen hålls framlagda under tiden 22.–6.5.2024 i Mellersta Nylands räddningsverk på Turbinvägen 14, 01530 Vanda.

Utkastet till säkerhetsmeddelandet hålls framlagda på räddningsverkets webbsidor:
https://pelastustoimi.fi/keski-uusimaa/.

Parterna anses ha fått informationen om framläggandet på sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av kungörelsen (förvaltningslagen 62 a§). Kungörelsen har publicerats på Mellersta Nylands räddningsverkets webbsidor 19.4.2024.

Närmare uppgifter: Jussi Rahikainen, biträdande räddningsdirektör, jussi.rahikainen@vakehyva.fi
 

Aktörer som gjort upp en extern räddningsplan inom vårt räddningsverks område

Vanda

Tusby

Nurmijärvi

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi