Hoppa till innehåll
Bild: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Serviceavgifterna för tillsyns- och inspektionsuppgifter består av en grundkomponent och en timavgift.

För bostadshus inkluderar grundavgiften en timmes inspektionsarbete på plats.
För andra byggnader inkluderar grundavgiften två timmars inspektionsarbete på plats (exklusive eventuell ytterligare brandinspektion).

All arbetstid utöver grundtaxan debiteras enligt timpriset för varje påbörjad timme. Högst 2 dagars arbetstid (max. 16 timmar) debiteras för ett inspektionsbesök eller en inspektion.
Alla priser är exklusive moms 0%. Arvodena inkluderar eventuell milersättning.

Räddningsdirektören eller en av honom utsedd tjänsteman har rätt att av motiverade skäl sänka eller avstå från de avgifter som anges nedan.

BOSTADSHUS Priser
Periodisk brandinspektion Kostnadsfri
Inspektion efter brand Grundavgift 70 €
Begärde en ytterligare brandinspektion Grundavgift 70 €, timpriser 70 € (för mer än 1 timme)

Yttrande om införandet (tidigare särskild brandinspektion) 
Bostadshus som omfattas av en brandskyddsplan

Småhus och liknande byggnader

Grundavgift 70 €, timpriser 70 €

Kostnadsfri

BRANDINSPEKTIONER AV ANDRA BYGGNADER  
Periodisk brandinspektion Grundavgift 140 €, timpriser 70 €
Inspektion efter brand Grundavgift 140 €, timpriser 70 €
Begärde en ytterligare brandinspektion Grundavgift 70 €, timpriser 70 € 
Yttrande om införandet (tidigare särskild brandinspektion) Grundavgift 140 €, timpriser 70 €
ANDRA ÖVERVAKNINGSBESÖK  

Brandinspektion av publika evenemang (publika evenemang för mer än 2000 personer)

Brandinspektion av offentliga tillställningar (offentliga tillställningar med mer än 10 000 personer)

Grundavgift 140 €, timpriser 70 €

Grundavgift 280 €, timpriser 70 €

   
Erhe fakturering

För närvarande är ERHE-avgiften 1100 euro.
Felaktiga brandmeddelanden från webbplatsen kommer att se ut på följande sätt:

 • 1 ERHE Ingen åtgärd
 • 2 ERHE Korrigerande åtgärd, följt av en 14-dagars skyddsperiod
 • 3 ERHE Faktura 1100 euro

Enligt 96 § i räddningslagen kan en avgift tas ut för en uppgift som orsakas av upprepad felaktig drift av ett brandlarm som är anslutet till nödcentralen.

Kontrollavgifter för farliga ämnen

Alla priser är exklusive moms. Avgifterna inkluderar eventuell milersättning.

Direktören för räddningstjänsten eller en tjänsteman som utsetts av honom eller henne ska ha rätt att, av motiverade skäl, sänka eller avstå från de avgifter som anges nedan.

Mindre industriell hantering och lagring av farliga kemikalier

(Vna 685/2015 33 § - 38 §, 42 § - 43 §)

 • Behandling av anmälan, beslut och idrifttagningsinspektion, 420 €
 • Handläggning och beslut om ändringsanmälan, 210
 • Besiktning av förändringen, 140
 • Lagring av gasol (0,2-1,0 ton), handläggning av anmälan, beslut och idrifttagandebesiktning, 210 €.
 • Tillfällig mindre verksamhet, handläggning av anmälan, beslut och ibruktagningsbesiktning, 210
 • Deltagande i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner, avgiftsfritt

Oljeuppvärmning

(Vna 685/2015 39 §)

 • Inspektion i samband med idrifttagning, 105 €.

Sprängämnen

(Vna 819/2015 24 §, 45 § - 47 §, 62 § - 63 §, 71 §)

 • Lagring av fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i samband med handel, behandling av anmälan, beslut och inspektion, 210 €.
 • Inspektion av lagret av fyrverkerier och pyrotekniska artiklar och av försäljningsplatsen, 140 €.
 • Privat användning av fyrverkeripjäser, behandling av anmälan och beslut, avgiftsfritt
 • Användning av specialeffekter, anmälan och beslut, 140
 • Besiktning av tillfällig förvaring av explosiva varor (tillstånd av Tukes), 420 €
 • Deltagande i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner, avgiftsfritt

Övriga kontroller

 • Eventuell uppföljning av ovanstående punkter, 70 € / timme från och med