Hoppa till innehåll

På Västra Nylands räddningsverk är säkerhetsutbildningar en del av säkerhetskommunikationens tjänster. På säkerhetsutbildningen lär vi ut bland annat förstahandssläckning och hur man ska handla vid olika slag av störningssituationer och olyckor.

Räddningsverket ordnar i regel säkerhetsutbildning för förskolebarn, elever i årskurs 7–9, invandrare, seniorer, personalen i allmänbildande läroanstalter och personalen i kommunala vårdhem.

Avtalsbrandkårerna i vårt område och räddningsförbunden ordnar säkerhetsutbildningar också för andra målgrupper.
 

Mer information

Kontakttagningar gällande säkerhetsutbildning via e-post: turvallisuuskoulutus.lu@pelastustoimi.fi.

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons