Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk blev en del av Västra Nylands välfärdsområdes organisation den 1.1.2023. Räddningsverket leds av räddningsdirektören.

Räddningsverket består av följande serviceenheter:

  1. Planering och ledning
  2. Tjänsteproduktion
  3. Stödtjänster

Tjänsteproduktionen är indelad i följande områden

  1. västra serviceområdet,
  2. östra serviceområdet,
  3. norra serviceområdet.

Mer information

Räddningsdirektören
Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons