Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk blev en del av Västra Nylands välfärdsområdes organisation den 1.1.2023. Räddningsverket leds av räddningsdirektören.

Räddningsverket består av följande serviceenheter (informationen uppdateras 1/2023)

 1. Tjänsteproduktion, som leds av räddningschefen med ansvar för tjänsteproduktion.
 2. Stödtjänster, som leds av stödtjänstchefen.
 3. Förebyggande av olyckor, som leds av riskhanteringschefen.
 4. Räddningsverksamhet, som leds av räddningschefen med ansvar för räddningsverksamhetens processer.
 5. Akutvården, som leds av akutvårdschefen.
 6. Personal och utveckling, som leds av personalchefen.

 

Öppna organisationsschema

Tjänsteproduktionen är indelad i följande serviceområden

 1. västra serviceområdet,
 2. östra serviceområdet,
 3. norra serviceområdet.

Serviceområdet leds av serviceområdets chef.

Stödtjänsterna är indelade i följande serviceområden

 1. tekniska enheten
 2. lägesenheten.

Serviceområdet leds av serviceområdets chef.

Mer information

Räddningsdirektören
Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons