Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk är en del av Esbo stads organisation. Räddningsverket är ett kommunalt affärsverk som leds av räddningsdirektören.

Räddningsverket består av följande serviceenheter:

 1. Tjänsteproduktion, som leds av räddningschefen med ansvar för tjänsteproduktion.
 2. Stödtjänster, som leds av stödtjänstchefen.
 3. Förebyggande av olyckor, som leds av riskhanteringschefen.
 4. Räddningsverksamhet, som leds av räddningschefen med ansvar för räddningsverksamhetens processer.
 5. Akutvården, som leds av akutvårdschefen.
 6. Personal och utveckling, som leds av personalchefen.

 

Öppna organisationsschema

Tjänsteproduktionen är indelad i följande serviceområden

 1. västra serviceområdet,
 2. östra serviceområdet,
 3. norra serviceområdet.

Serviceområdet leds av serviceområdets chef.

Stödtjänsterna är indelade i följande serviceområden

 1. tekniska enheten
 2. lägesenheten.

Serviceområdet leds av serviceområdets chef.

Mer information

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 09 8162 8699

pelastuslaitos(a)espoo.fi

Ge respons via Esbo stads responstjänst