Hoppa till innehåll

Vill du vara med och hjälpa andra? Via frivilligverksamheten har du en möjlighet att hjälpa andra och samtidigt utveckla dina egna färdigheter. Nedan några tips på frivilligverksamhet inom vårt område. 

Avtalsbrandkårerna ett stöd inom räddningsverksamheten

Inom vårt område finns det 30 avtalsbrandkårer som stöder räddningsverket i deras arbete, med allt från beredskap till olyckssituationer. Avtalsbrandkårerna utgör en viktig resurs inom räddningsväsendet.

Våra avtalsbrandkårers främsta uppgift är att komplettera räddningsverkets resurser i samband med eldsvådor och olyckor. Därtill har de specialuppgifter i samband med storolyckor. Avtalsbrandkårerna deltar dessutom i det olycksförebyggande arbetet bland annat genom att arrangera säkerhetsinformation och -utbildning i samarbete med räddningsverket.

Avtalsbrandkårernas verksamhetslokaler ligger antingen vid en egen brandstation eller i anslutning till räddningsverkets brandstationer. Brandkårerna har tillgång till moderna räddningsfordon.

Avtalsbrandkårerna på kartan (Google Maps). 

Du kan komma med i verksamheten genom att ta kontakt med den närmaste avtalsbrandkåren. Många brandkårer har verksamhet som förutom till vuxna även riktar sig till barn och unga.  
Avtalsbrandkårernas kontaktuppgifter hittar du här. (Länk inom kort)

Den frivilliga räddningstjänsten letar och hjälper

Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) har verksamhet inom Mellersta Nylands räddningsverks område. Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk som består av 54 organisationer med frivilliga hjälpare. Räddningstjänstens frivilliga hjälper till inom första omsorgen, ger mentalt stöd, deltar i terrängsökning och inom sjöräddningen.

FRK hjälper på många olika sätt

Finlands Röda Kors lokalavdelningar upprätthåller beredskapen på hemorten genom utbildningar och övningar bland annat för uppgifter inom första hjälpen, första omsorgen och mentalt stöd. Avdelningarna gör upp en egen beredskapsplan i samarbete med de lokala myndigheterna.

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi