Hoppa till innehåll
Ensihoito- ja pelastushenkilökuntaa autojen edessä. Kuva: Kristian Eloluoto, V-S pelastuslaitos

Innehållspublicerare

Förbudet om att göra upp öppen eld i Egentliga Finlands välfärdsområde upphävs

Egentliga Finlands välfärdsområdets räddningsmyndigheten förbud från 23.5.2024 att göra upp öppen eld i Egentliga Finland välfärdsområde med stöd av 6 § i räddningslagen. Markens fuktighet och vindförhållandena har utvecklats gynnsamt i Egentliga Finland och myndighetsbeslutet över förbudet att göra upp öppen eld kan hävas.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 10.6.2024 10:20
Miesensihoitaja harjoittelee virtuaalitodellisuudessa, VR-lasit päässään. Ensihoitajanainen ohjaa ja merkkaa asioita ylös tablettitietokoneelle.

Metaverse hjälper paramedicinare och räddningspersonal att få en säker karriär

Åbo yrkeshögskola och Egentliga Finlands räddningsverk har startat ett utvecklingsprojekt som utnyttjar metaversen, en ny megatrend inom teknologin, för att stödja paramedicinare och räddningsarbetare i början av deras karriär. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF+).
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 21.5.2024 15:10
Annonsering av föreställningen Punainen Liitu. På en svart bakgrund, röda däckspår och partnerlogotyper.

Den mest berörande lektionen i en ung människas liv? – Trafiksäkerhetskampanjen Punainen Liitu kommer till Egentliga Finland

Punainen Liitu -presentationen, som arrangeras av räddningstjänsten, polisen och Trafikskyddet, syftar till att påverka unga förares trafikbeteende på ett berörande sätt. I presentationerna används verkliga berättelser och erfarenheter som exempel för att stimulera tankar och diskussioner.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 12.4.2024 10:12
Räddningsverken i Västra Finlands välfärdsområden intensifierar sitt samarbete

Räddningsverken i Västra Finlands välfärdsområden intensifierar sitt samarbete

Västra Finlands välfärdsområdens räddningsverk, Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta utvecklar och diversifierar sitt samarbete. Samarbetet inleddes med undertecknandet av en samarbetspromemoria i Björneborg 7.3.2024.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 7.3.2024 14:13